Jens Hornemann

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig

CURRICULUM VITAE

Beskæftigelse

2018- Administrerende direktør i Silverbullet A/S
2014-2018 Administrerende direktør i DUOS A/S – hjælp til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap
2011-2014 Ledende Partner og direktør i BDO Kommunernes Revision
2007-2011 Adm. direktør i COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling (i dag Komponent)
2004-2006 Administrerende direktør & Managing Partner, Unisys A/S
2000-2004 Senior Partner, Deloitte Consulting (Arthur Andersen fusioneret i 2001)
1996-2000 Direktør og SVP, RAMBØLL Management Consulting
1986-1996 Konsulent/Afdelingsleder/Divisionschef RAMBØLL Management Consulting (PLS Consult)
1984-1986 Studiekoordinator, Århus Universitet

Bestyrelses- og udvalgsarbejde

2021- Medlem af bestyrelsen i Fonden Novavis
2021- Formand for bestyrelsen i den socialøkonomiske virksomhed Incita
2019- Medlem af Dansk IT – næstformand i Udvalget for IT i den offentlige sektor
2016- Medlem af bestyrelsen for it-virksomheden Silverbullet
2017-2018 Medlem af Velfærdspolitisk Udvalg i Dansk Erhverv
2017-2018 Medlem af Udvalget for Offentlig-Privat Samarbejde i Dansk Erhverv
2010-2015 Medlem af Advisory Board for MPM-uddannelsen (Master of Public Management) ved Syddansk Universitet
2008- Medlem af Syddansk Universitets Aftagerpanel for de samfundsvidenskabelige uddannelser
2013-2016 Medlem af bestyrelsen for konsulentvirksomheden Etikos
2010-2011 Medlem af Konsulentværkets bestyrelse – COK/Foreningen af Kommunale Udviklingskonsulenter
2007-2011 Bestyrelsesmedlem i Kommunekredits Uddannelsesfond
2004-2006 Medlem af American Chamber of Commerce Executives Forum (Unisys)
1988-1991 Medlem af den danske bestyrelse for Nordisk Administrativt Forbund (NAF)

Tillidshverv / Frivilligt arbejde

2021- Valgt medlem i bestyrelsen i DIF – Danmarks Idrætsforbund
2018- Valgt næstformand i bestyrelsen i GymDanmark – Danmarks Gymnastikforbund
2013- Formand for bestyrelsen i foreningen Gymnastikgården/ Flying Superkids
2012- Medlem af bestyrelsen i Anius Museet i Fredericia
2011-2020 Medlem af Oeconforeningens bestyrelse – alumniforening for økonomer uddannet ved Aarhus Universitet
2007-2013 Medlem af bestyrelsen i foreningen Gymnastikgården/Flying Superkids
1991-2000 Medlem af DJØF Privats hovedbestyrelse samt DJØF-Privats bestyrelse i Region Midt
1983-1985 Medlem af hovedbestyrelsen i Hornslet Idrætsforening og formand for HIF Volley
1987-1990 Medlem af bestyrelsen i Rosenholm Musikfestival
1984-1988 Formand for Musikforeningen Lytmus
1985-1986 Valgt som studenterrepræsentant til Århus Universitets Konsistorium (Bestyrelse)

Øvrige professionelle aktiviteter

2005- Beskikket censor ved uddannelserne for Statskundskab og Samfundsfag
1999- Beskikket censor ved Økonomiuddannelserne i Danmark
2008-2012 Syddansk Universitet/MPM: Ekstern underviser
1987-1994 Handelshøjskolen i Århus: Ekstern lektor i fagene Strategisk Planlægning og Organisation & Ledelse
1987-1997 Danmarks Forvaltningshøjskole: Ekstern lektor i fagene Organisation og Videre-gående Organisation
1999 Deltager i regeringens debatforum, der blev nedsat i forbindelse med Opgavekommissionens udredning vedrørende opgavefordelingen i den offentlige sektor
1995 Udpeget som Socialministeriets programkoordinator ved the World Summit for Social Development in Copenhagen 6-12 March
1986- Foredragsholder, facilitator og skribent vedrørende emner som offentlig ledelse og styring, udlicitering, offentlig-privat samarbejde, teknologi samt organisations-forandring

Uddannelse

Cand.oecon. med speciale i offentlig økonomi og forvaltning, Århus Universitet, 1986
Certificering Garuda, MBTI, 1996-1999
Stifinder-programmet, 2000
Arthur Andersen International Consulting, 2001
Diverse kurser, 1986-2015