For let øvede trænere

DIF Træner 1

DIF Træner 1-uddannelsen kommer både omkring fysisk træning, trænerrollen, idræt for børn og unge samt idrætsskader. Du får en generel introduktion til at være træner og de mest basale redskaber og forståelse for den idrætsverden, du er en del af.
DIF Træner 1-uddannelsen kommer både omkring fysisk træning, trænerrollen, idræt for børn og unge samt idrætsskader. Du får en generel introduktion til at være træner og de mest basale redskaber og forståelse for den idrætsverden, du er en del af.

Det får du ud af Træner 1

Når uddannelsen er gennemført vil du være i stand til at fungere som instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på begynderniveau.
Det betyder, at du:

 • har forståelse for og redskaber til, hvordan det motiverende træningsmiljø skabes
 • har forståelse for udviklingsmæssige forskelle på børn og voksne i forhold til træningen
 • har redskaber til at kommunikere med forskellige interessenter (udøvere, forældre, trænere, ledere).
 • kan forholde dig til din egen trænerrolle og relatere denne til en given målgruppe
 • reflektere over hvad kan jeg som træner i dag, og hvad kan jeg ikke?

Derudover kan du via den valgfrie e-læring opnå kompetencer indenfor de nedenstående temaer:

 • Skader
 • Energisystemer i musklerne
 • Unge, krop og trivsel (ADD)
 • Spiseforstyrrelser
 • Piger som udøvere
 • Mennesker med handicap eller særlige behov

Målgruppe

DIF Træner 1-uddannelserne er for dig, som gerne vil opkvalificere dine kompetencer som træner. Du kan være udøver, fungerende træner eller forældre, som gerne vil være en endnu bedre træner og være fyldt 16 år.

Varighed

Kurset består af:

 1. 3 obligatoriske e-læringskurser og to valgfrie kurser (Du skal beregne i alt 5 – 7 timer, alt efter hvilke e-læringskurser du vælger i din valgfrihed).
 2. Kursusdag på 9 undervisningslektioner bestående af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser.

Du skal have afsluttet den obligatoriske del af e-læringskurset, inden du skal have kursusdagen. Den valgfrie del kan tages efter.

Pris

Kr. 1.750 pr. deltager, inklusive forplejning.

Hvornår

Find de næste hold her

Se også andre træneruddannelser i DIF

For mere information