Baggrunden for projektet

DIF og Friluftsrådet er gået sammen om at udvikle en helt ny form for outdoorfaciliteter kaldet Friluftspavilloner. Herunder kan du læse mere om baggrunden for udviklingsarbejdet.
DIF og Friluftsrådet er gået sammen om at udvikle en helt ny form for outdoorfaciliteter kaldet Friluftspavilloner. Herunder kan du læse mere om baggrunden for udviklingsarbejdet.

Børn og unge kommer for lidt i naturen

Alt for få børn og unge kommer i dag i naturen, og alt for mange børn bevæger sig mindre end anbefalet. Faktisk kommer børn kun halvt så meget i naturen i dag, som deres bedsteforældre gjorde som børn. Og dét er problematisk. For vi ved, fra utallige undersøgelser, at bevægelse og aktiviteter i naturen er godt for børn og unges sundhed, trivsel og indlæring. Det er derfor supervigtigt, at flere børn og unge kommer mere ud i naturen, og at de er fysisk aktive derude.

Korte ben korte afstande

I dag bor hovedparten af danskerne i byen, og mange børn har langt til naturen. Vi ved, at det er svært for skoler, institutioner og foreninger, at arrangere ture ud til naturen. De har ikke tiden, og det er både tidskrævende og besværligt i hverdagen. Ligeledes er det svært for børnene i fritiden, idet de er helt afhængige af, at forældrene kører dem. Med andre ord; korte ben korte afstande. Vi må derfor arbejde på at bringe naturen og friluftstilbuddene tættere på børn og unges hverdag.

Faciliteter som udgangspunkt for aktiviteter

For at introducere flere outdoortilbud i byernes grønne og blå områder er der behov for at skabe gode rammer. Det er lettere at igangsætte aktiviteter, hvis der er en base. Et udgangspunkt for aktiviteter. Et sted, hvor man kan starte og slutte aktiviteterne. Et sted, hvor man kan mødes og være sammen, hvor man kan søge ly og læ, når der er behov for det. Et sted som også introducerer, inspirerer, motiverer og formidler aktivitetstilbud.

Skal man lykkes med en bredere mobilisering af børn og unge ud i naturen, så er det vigtigt, at sikre en lav tærskel for deres deltagelse. Det er blandt andet vigtigt, at udvikle og anlægge introducerende faciliteter, som gør det muligt at starte på en sjov og sikker måde.

Den fysiske placering af faciliteterne er ligeledes vigtig. En strategisk placering centralt i byernes grønne og blå rum vil gøre det lettere at komme til mødestederne, det vil gøre faciliteterne mere synlige, og det vil fremme brugen af dem.Hvad er målet med projektet?

DIF's og Friluftsrådets mål med at udvikle Friluftspavilloner er følgende:

  • At udvikle skitseprojekt og byggeprogram for fem friluftspavilloner i samarbejde med de relevante lokale aktører og kommende brugere af friluftspavillonerne (heriblandt børn og unge, og de aktører, der laver aktiviteter for børn og unge)

  • At bygge fem friluftspavilloner i fem vidt forskellige bymiljøer og i vidt forskellige kontekster.

  • At skabe lokalt engagement- og ejerskab til hver af de fem friluftspavilloner bl.a. gennem lokalt forankrede aktivitetsgrupper.

  • At udarbejde drejebøger og aktivitetskalendere for hvert af de fem friluftspavilloner.

  • At udvikle og igangsættes målgruppetilpasset indhold og aktiviteter lokalt i de fem friluftspavilloner gennem lokalt forankrede aktivitetsgrupper.

  • At belyse om friluftspavilloner skaber aktive fællesskaber og et aktivt udeliv for endnu flere børn og unge.

  • At tilvejebringe ny viden om betydningen af at målrette og tilpasse outdooraktiviteter til børn og unge.

  • At afdække interessen for at anvende byens offentlige grønne og blå rum til outdooraktiviteter med børn og unge.

Læs om de enkelte eksempelprojekter

Kontakt