Det arbejder vi for

Integritet og fairplay

I DIF-idrætten går vi forrest i kampen for at sikre en ren, fair og troværdig idræt. Derfor har vi etableret fælles systemer til bekæmpelse af doping, matchfixing og overgreb mod børn og unge.
I DIF-idrætten går vi forrest i kampen for at sikre en ren, fair og troværdig idræt. Derfor har vi etableret fælles systemer til bekæmpelse af doping, matchfixing og overgreb mod børn og unge.

I DIF-idrætten nyder vi godt af en lang række privilegier. Vores aktiviteter er i høj grad finansieret af offentlige midler, og vi er begunstiget af særstatus på flere lovområder.

Med disse privilegier følger et ansvar for at sikre høj integritet i egne rækker. Vi skal alle kunne stole på, at idrættens aktører ikke snyder, og at idrætskonkurrencernes resultat ikke er aftalt på forhånd. Vi skal alle kunne have tillid til, at det er trygt og sikkert for vores børn at færdes i den lokale idrætsforening. Vi skal alle kunne forvente, at idrætsorganisationerne handler sagligt og ansvarligt.

Derfor har vi på fire centrale områder etableret fælles systemer på tværs af hele DIF-idrætten, så der gælder lige vilkår for alle vores 62 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer.

Retssikkerheden i DIF-idrætten

Retssikkerheden i DIF-idrætten sikres navnlig ved, at:

  • Alle DIF’s specialforbund har etableret mindst ét uafhængigt tvistløsningsorgan (dømmende instans), der kan behandle en lang række af de tvister, der opstår i forbindelse med afviklingen af idrætsaktiviteterne under forbundet. Minimumskravene til disse instanser fremgår af DIF’s Lovregulativ IV om specialforbundenes Ordensudvalg.

  • Der i medfør af DIF’s Love er etableret fælles førsteinstanser på de tre områder, hvor der gælder fælles regelsæt for hele DIF-idrætten (doping, matchfixing og seksualkrænkelser).

  • Der i medfør af DIF’s love er etableret en uafhængig appelinstans, DIF-idrættens Højeste Appelinstans, der behandler appelsager fra alle DIF’s specialforbund. Appelinstansens virke er nærmere reguleret i DIF’s Lovregulativ II. 

Med dette uafhængige tvistløsningssystem sikres, at enhver deltager i DIF-idrætten – uanset niveau og disciplin – har adgang til at få sin sag prøvet i en kompetent og upartisk instans.  Samtidig sikres det, er der er en ensartet linje på tværs af forbundenes dømmende instanser. 

Har du spørgsmål?