FIT FIRST

FIT FIRST er et koncept med højintense og involverende idrætsaktiviteter til hhv. indskoling og mellemtrin.
FIT FIRST er et koncept med højintense og involverende idrætsaktiviteter til hhv. indskoling og mellemtrin.
FIT FIRST 20

Undervisnings- manual MELLEMTRIN

Ny manual til idræt og bevægelse på mellemtrinnet.

Manualen kan rekvireres for 155 kr. inkl. porto ved at sende en mail til: uddannelse@dif.dk (Angiv: postadresse, telefonnummer og "FF20"). Eller downloades gratis på nedenstående link. 

Download manuel FIT FIRST 20
FIT FIRST 10

Undervisnings- manual INDSKOLING

Materialet til idræt og bevægelse i indskolingen kan rekvireres for 155 kr. inkl. porto ved at sende en mail til: uddannelse@dif.dk (Angiv: postadresse, telefonnummer og "FF10"). Eller downloades gratis på nedenstående link. 

Download

idræt

i skolen

DOWNLOAD BILAG TIL DANSK ORIENTERINGS-FORBUNDS LEKTIONSPLANER

Hent her

DOWNLOAD BILAG TIL DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNIONS LEKTIONSPLANER

Hent her

I koncepterne er aktiviteterne udviklet af hhv. 10 og 20 forskellige idrætter.

Syddansk Universitet (SDU), Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med hhv. 10 og 20 specialforbund* har indgået et stærkt partnerskab og udviklet unikke koncepter, hvor viden og erfaring med forskning, undervisning, læring og aktivitetsudvikling indenfor idræt går hånd i hånd.

Koncepterne er omhyggeligt udviklet ud fra den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Det er undervisningsforløb målrettet indskolingen og mellemtrinnet i de danske grundskoler med hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning.

 

Til skoler:

Kurser i FIT FIRST 20

FIT FIRST 20 er det unikke og evidensbaserede koncept FIT FIRST udviklet til mellemtrinnet. Det er baseret på den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form og læring. Konceptet er, som FIT FIRST 10, udviklet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund, og omfatter lektionsplaner fra 20 idrætsgrene, som på en sjov og involverende måde, sætter fart på bevægelses- og idrætsundervisning.

Et kursus i FIT FIRST 20 er rettet mod undervisning på mellemtrinnet og bygger på højintens og involverende undervisning i de 20 idrætter, for bedre trivsel og bedre læring. På kurset kombineres teorien bag FIT FIRST 20 med afprøvning i praksis – og sved på panden. Kontakt Charlotte Sandager Aggestrup på csandager@health.sdu.dk hvis du vil høre mere om mulighederne for kursus på din skole. 

Forskning/effektevaluering i FIT FIRST Teen

Der åbnes snart for tilmeldingen til forskningsprojekt FIT FIRST Teen, som skal undersøge effekterne af højintens bevægelses- og idrætsundervisning i udskolingen, og vi søger derfor udskolingsklasser til 10 ugers intervention, hvor klasserne skal lave højintens, sjov og involverende bevægelses- og idrætsundervisning i 3 x 40 minutter om ugen. Vi vil undersøge om elevernes sundhed og trivsel forbedres ved denne form for bevægelse, hvad intensiteten er i udvalgte sessioner, hvad der motiverer elever når de skal være fysisk aktive samt indsamle viden om brugen af de 45 minutters bevægelse i skolen. 

 

Til kommuner

FIT FIRST 10 og 20 i din kommune

Det er som kommune muligt at afholde lokale kurser, hvor alle kommunens skoler bliver oplært i koncepterne.

Kontakt SDU for at høre nærmere:
Charlotte Sandager Aggestrup på email: csandager@health.sdu.dk

For mere information