udgivelser

tekniktræning

TEKNIKTRÆNING - HVORFOR DET?

Idrættens fire grundpiller er:

- Fysiologi
- Psykologi
- Taktik
- Teknik

Tilsammen danner de fundamentet for en analytisk tilgang til idrætten.
Traditionelt har idrætten fokuseret på at optimere de fysiologiske parametre, men i takt med at kravene til præstationerne øges, er der et stigende behov for at optimere træningen på de andre felter

Forfatter: DIF
48 sider

Download

Tekniktræning