Idrætscertificeret SFO

Bliv idrætscertificeret SFO og styrk børnenes selvværd, selvtillid, læringsparathed, sociale kompetencer og gode idræts- og bevægelsesvaner.
Bliv idrætscertificeret SFO og styrk børnenes selvværd, selvtillid, læringsparathed, sociale kompetencer og gode idræts- og bevægelsesvaner.

Hvorfor blive idrætscertificeret SFO?

Børn og unge lærer via kroppen, og derfor skal kroppen være i centrum. Gennem bevægelse kan I bidrage til udvikling af børnenes og de unges selvværd og selvtillid, deres læringsparathed, deres sociale kompetencer og gode idræts- og bevægelsesvaner.

Som Idræts SFO kan I desuden være med til at støtte op om intentionerne i skolereformen, hvor I indgår i løbende sparring og udvikling med skolen og får redskaber til i højere grad at samarbejde med de lokale idrætsforeninger.

Børn og unge skal synes, at det er sjovt, så de forbinder det at være fysisk aktive og bevægelse med glæde og succes.

 

Hvordan bliver man idrætscertificeret?

For at blive Idrætscertificeret SFO skal I gennemgå et udviklingsforløb, hvor ledelsen og medarbejdere gennemgår et kompetenceløft i forhold til pædagogisk idræt. I bliver således i stand til at anvende pædagogisk idræt i hverdagen og hermed fremme børnenes og de unges kropslige, kognitive, psykiske og sociale kompetencer, hvilket gør dem klar til de forskellige livsarenaer.

Vil du vide mere?