Samlede medlemstal for DIF og DGI 2020

Her kan du se det samlede medlemstal for DIF og DGI.
Her kan du se det samlede medlemstal for DIF og DGI.

DIF og DGI's medlemstal 2020

Nedenfor kan du se DIF og DGI's medlemstal fordelt mellem kommuner i hele landet. Via "Visning" kan du desuden se medlemstal fordelt på aktiviteter samt de historiske medlemstal.

DIF + DGI

MEDLEMSTAL

For mere information