Trailcenter Anebjerg Skov

Trailcenter Anebjerg Skov bliver udgangspunkt for mange forskellige idrætsaktiviteter i skoven og den nærliggende natur. Trailcentret inviterer til idræt og motion for alle uanset alder, niveau eller aktivitetstype.
Trailcenter Anebjerg Skov bliver udgangspunkt for mange forskellige idrætsaktiviteter i skoven og den nærliggende natur. Trailcentret inviterer til idræt og motion for alle uanset alder, niveau eller aktivitetstype.

Projektet kort fortalt

Trailcentret bygges på et åbent område på bagsiden af Skanderborg Fælled beliggende mellem rådhuset, de eksisterende idrætsfaciliteter og Anebjerg Skov. Trailcentret bliver dermed en trædesten mellem idrætsanlæg og skoven, og kan i princippet anvendes som støttepunkt for alle, der vil være idrætsaktive både i skoven og på de eksisterende mere klassiske idrætsfaciliteter.

Anebjerg Skov er en relativ nyplantet Skov ejet af Naturstyrelsen beliggende ved både Rådhus, Idrætsanlæg og boligområder. Visionen med at etablere trailcentret på netop denne lokalitet er bl.a. samtænke og skabe synergier mellem traditionelle idrætsgrene og outdooridræt således at de kan få glæde af hinandens faciliteter og inspirere hinanden til nye træningsmetoder. Trailcentrets bynære beliggenhed vil også bringe outdooridrætten helt tæt på byboerne. Yderligere skal trailcentret være en katalysator for udvikling af hele området dvs. skov såvel som idrætscentret.

Mulige idrætter

Placeringen ved idrætscenter og skov giver mulighed for mange forskellige idrætsgrene og motionsformer både på trailcentret og i det omgivende landskab:

 

 • Orienteringsløb
 • Mountainbike
 • Løb
 • Trailløb
 • Vandring
 • Stavgang
 • Rulleski
 • Cykling
 • Ridning
 • Crossfit
 • Yoga
 • TRX

Beliggenhed for Trailcenter Anebjerg Skov

Trailcentret bygges på et græsareal ved Skanderborg Fælled på kanten af Anebjerg Skov. Lokaliteterne er fastlagt på baggrund af en bred analyse, hvor en række skov- og naturområder i Skanderborg Kommune er vurderet ifht. nuværende såvel som kommende rekreative muligheder.

Fakta om trailcenter i Skanderborg

Projektejer: Skanderborg Kommune er projektejer. Udviklingsprocessen omfatter en række brugerinvolverende workshops for de lokale idrætsforeninger og alle interesserede.

Forventede etableringsomkostninger: Den anslåede anlægsramme til etablering er 7,3 mio. kr.

Tilknyttet tegnestue: CUBO

Kontakt