Politikker og udspil

DIF's socialpolitiske udspil

Idrætten er en af nøglerne til at sikre den sociale sammenhængskraft. Derfor har DIF lavet et socialpolitisk udspil, der adresserer de muligheder idrætten giver ift. det sociale område.
Idrætten er en af nøglerne til at sikre den sociale sammenhængskraft. Derfor har DIF lavet et socialpolitisk udspil, der adresserer de muligheder idrætten giver ift. det sociale område.

Idrætsforeningerne er hverdagsfællesskaber i samfundet der mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden,  lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel – sociale og økonomiske. Derfor skal flere med i idrættens fællesskaber.

Vores udspil

Vi foreslår blandt andet at:

  • Projekter skal afløses af partnerskaber
  • Udvidelse og forankring af DIF get2sport
  • Udvidelse og forankring af indsatser ift. idræt for udsatte grupper 
Download udspillet her

Har du yderligere spørgsmål?