Idræt i skole og dagtilbud

DIF vil styrke idrættens rolle i børn og unges liv. Det sker blandt andet ved at fremme idrætten i alle arenaer, herunder skoler og daginstitutioner. Åben Skole og Åbent dagtilbud indgår som politiske krav og tiltag i hhv. skolereformen fra 2014 og Den styrkede pædagogiske lærerplan og omhandler inddragelse af lokalsamfundet herunder idrætsforeninger.
DIF vil styrke idrættens rolle i børn og unges liv. Det sker blandt andet ved at fremme idrætten i alle arenaer, herunder skoler og daginstitutioner. Åben Skole og Åbent dagtilbud indgår som politiske krav og tiltag i hhv. skolereformen fra 2014 og Den styrkede pædagogiske lærerplan og omhandler inddragelse af lokalsamfundet herunder idrætsforeninger.

Siden 2014 har DIF således samarbejdet med relevante ministerier, kommunerne og andre centrale aktører om at udfolde potentialerne i en mere aktiv skole- og daginstitutionsdag, hvor alle børn og unge bevæger sig mere og flere får erfaringer med det lokale foreningsliv.

Hvis potentialerne skal realiseres, kræver det målrettet arbejde af alle aktører omkring folkeskolen og dagtilbuddene.

For foreninger

Som forening kan skoler og dagtilbud være relevante samarbejdspartnere, hvis I ønsker at udbrede kendskabet til jeres idræt og foreningstilbud.

DIF samarbejder med og understøtter en lang rækker forbund, som har udviklet kvalificerede koncepter til både skoler og dagtilbud. Se mere længere nede på denne side under den aktuelle arena.

For kommuner

DIF opfordrer alle kommuner til at lave konkrete strategier for, hvordan idræt og bevægelse bliver en central del af hverdagen. Herunder hvordan I som kommune kan tilbyde kompetenceløft til alle, der underviser i idræt i folkeskolen, og til pædagogisk personel i dagtilbuddene samt at rammesætte samarbejdet med de lokale foreninger. Se erfaringer fra 6 forskellige kommuner HER, og læs hvordan de har arbejdet med playmakere, puljer og andet for at understøtte Åben Skole.

For skoler og SFO’er


Hvis I som skole eller SFO ønsker at arbejde mere struktureret med idræt og bevægelse, samarbejde med jeres lokale idrætsforeninger eller ønsker kompetenceløft eller certificering som Idrætsskole, kan I læse mere om DIF's tilbud under Aktiv skole.


For daginstitutioner; børnehaver, vuggestuer og dagplejer


Drømmer I som daginstitution om at opprioritere idræt og bevægelse i jeres hverdag, skabe nye samarbejder eller blive certificeret som Idrætsinstitution, kan I læse mere under Aktivt dagtilbud.

bevægelse i

hverdagen

Er du skole, kommune eller dagtilbud?

Under Aktiv skole og Aktivt dagtilbud kan du finde informationer og inspiration til, hvordan I får mere bevægelse ind i hverdagen.

Aktiv skole

I Danmarks Idrætsforbund arbejder vi for at få mere og bedre idræt og bevægelse ind i skoledagen og for at skabe kvalitet i mødet mellem foreninger og skoler. En aktiv skole er grundlag for et aktivt liv.

Læs mere her

Aktivt dagtilbud

I Danmarks Idrætsforbund mener vi, at alle børn bør have en opvækst fuld af idræt, leg og bevægelse. Idræt, leg og bevægelse der udvikler motorikken, skaber trivsel og læring og giver lyst til at leve et aktivt liv.

Læs mere her

Vil du vide mere om kompetenceløft eller certificering af dagtilbud?