Idrætsudvikling

Den gode børneidræt

Sådan laver I den gode børneidræt til aldersgruppen 0-12 år.
Sådan laver I den gode børneidræt til aldersgruppen 0-12 år.

Fokus i foreningen bør ligge på motorik og leg

Børn udvikler sig meget både mentalt og fysisk i de første år af deres liv, hvor de gennemgår forskellige faser og forældrenes rolle ændres. Det er vigtigt at huske, når I som forening vil tilbyde idræt til børn.

I alderen 0-8 år

I de første 8 år af et barns liv, er det i høj grad forældrene, der bestemmer hvilke former for idræt/aktiviteter barnet skal gå til. I denne periode af barnets liv bør der være fokus på at udvikle barnets motorik, leg og glæden ved bevægelse.

I alderen 9-12 år

I 9-12 årsalderen bør den motorisk alsidighed, legen og glæden følges op med tekniktræning og kombinationer af mere komplekse bevægemønstre. Det er også i denne alder, at børns bevidsthed om sportsidoler og venner stiger, og de begynder at vælge fra. 

I udspillet ”Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten” kan I læse mere om overnævnte faser, de hyppigste barrierer og uddybning af nedenstående anbefalinger.

Anbefalinger

Vi har samlet 5 anbefalinger her

Anbefaling 1

Tilpas jeres tilbud

Det er vigtigt, at aktiviteten er tilpasset målgruppen.

Med aktiviteten menes alt fra rekvisitter og faciliteter til progression, holdstørrelser, regler og eventuel konkurrencestruktur.

Anbefaling 2

Hav fokus på jeres trænere

Det er afgørende, at træningen har en legende karakter, og at træneren har en inkluderende tilgang med fokus på det enkelte barns fysiske, motoriske og psykiske udvikling. 

Opkvalificer trænerne og styrk deres idrætsfaglige og pædagogiske kompetencer på en af DIF's mange træneruddannelser. 

Find den rette træneruddannelse her
Anbefaling 3

Jeres parathed som forening

Hav en klar plan for, hvordan I kan rumme og byder nye medlemmer velkommen i jeres forening uanset deres alder eller niveau. Den gode velkomst skal sikre, at de føler sig trygge, inkluderet og dermed har lyst til at blive i foreningen.

Se her i folderen 'Medlemssucces', hvordan man fastholder og gør idrætsforeningen godt rustet til at tage imod nye medlemmer. 

Find mere information her
Anbefaling 4

Få flere børn i klubben

Hvis I ønsker at rekruttere flere børn, kan Åben Daginstitution og Den Åbne Skole være en mulighed

Kontakt jeres Forbund for at høre til forskellige koncepter, i kan anvende.  Tag også gerne fat i kommunen eller den enkelte daginstitution eller skole. 

Anbefaling 5

Husk forældrene

I 0-8 årsalderen er det i høj grad forældrene, der vælger barnets idræt. Tænk derfor gerne forældrene ind, hvis I ønsker at rekruttere. Nye forældre i klubben kan med fordel tilbydes en introduktion, da dette øger sandsynligheden for forældrenes opbakning omkring holdet og træningen. 

Husk også at forældre er potentielle nye frivillige til klubben. 

Åbent dagtilbud og Åben skole

I DIF arbejder vi målrettet for at styrke og støtte børneidrætten i Danmark.  Det sker blandt andet ved at satse på daginstitutions- og skoleområdet, hvor vi kan nå stort set alle børn. Disse to arenaer er derfor også oplagt, når vi gerne vil have en aktiv generation af børn og unge med et bredt kendskab til mulighederne i foreningsdanmark.

For mere information