Gamle gymnastiksale nye muligheder

Søndermarksskolen

På Søndermarksskolen omdannes den ene af to gamle gymnastiksale til en moderne idrætsfacilitet, der skal give børn, unge, voksne og ældre mulighed for, og inspiration til, at bevæge sig mere og på andre måder.
På Søndermarksskolen omdannes den ene af to gamle gymnastiksale til en moderne idrætsfacilitet, der skal give børn, unge, voksne og ældre mulighed for, og inspiration til, at bevæge sig mere og på andre måder.

Projektet kort fortalt

Projektet tager udgangspunkt i den lokale kontekst og de stedspecifikke muligheder og begrænsninger i og omkring Søndermarkskolen som storbyskole.  Frederiksberg mangler generelt kapacitet til at møde efterspørgslen på idrætsfaciliteter. Det er derfor aftalt mellem Frederiksberg Kommune og det lokale idrætsliv, at kommunens rum skal optimeres.

Projektet på Søndermarksskolen skal demonstrere nye løsninger på generelle udfordringer i forhold til moderne idrætsundervisning, 45 min. bevægelse i skoledagen, udnyttelse af ledige tider, fysisk adgang for andre brugere udenfor skoletid og synergi mellem forskellige brugere og aktiviteter. Løsningerne skal fungerer som eksempel for andre, særligt storby-skoler af ældre dato.

Helt konkret åbnes gymnastiksalen op både visuelt med glaspartier og fysisk med skydedøre. Dermed får foreningerne direkte adgang til salen. Det gamle sciencelokale i tilknytning til gymnastiksalen omdannes til en social zone, en form for foreningslokale, hvor foreningerne kan mødes før og efter træning. Det giver også mulighed for, at forældrene kan følge med i børnetræningen. Herudover kommer der spejlvægge og nye gulve egnet til dans. Desuden arbejdes der med et digitalt lag i form af interaktivt gulv og endevæg. 

Arkitektoniske greb

  • Åbning i facaden mod vejen og skolegården skaber koblingen: Gade-forplads-multisal-skolegård. De tilstødende udearealer programmeres til forskellige aktiviteter.

  • Vertikal forbindelse i huset - kan tænkes enten som åben eller lukket, der kan tilføres forskellige idrætsrelaterede elementer, som digitale skærme, vertikale redskaber / bevægelse mv.

  • Koblingen til nyt loftsrum skaber mulighed for at tilbyde en endnu bredere vifte af faciliteter - og derved også typer af brugere og bevægelsestilbud.

  • Kobling til sciencelokalet som nyt fælles / forenings -rum. Både forbindelser til bevægelse og kig skal tænkes ind, ift. forenings- og skolebrug.

Fakta om projektet på Søndermarksskolen

Projektejer: Frederiksberg Kommune er projektejer. Udviklingsprocessen har omfattet en række brugerinvolverende workshops for skolen, de lokale idrætsforeninger og alle interesserede.

Forventede etableringsomkostninger: Den anslåede anlægsramme til etablering er 8,2 mio. kr.

Tilknyttet tegnestue: Cornelius Vöge