Rådgivning og støttemuligheder

Guide til grønnere events

I idrætten har vi mulighed for at bidrage til at skabe en grønnere verden. Klimaet er under pres, og den globale opvarmning skal bremses. Der er brug for handling, og idrætten skal som alle andre brancher også tage ansvar, når det handler om at skabe en grønnere verden.
I idrætten har vi mulighed for at bidrage til at skabe en grønnere verden. Klimaet er under pres, og den globale opvarmning skal bremses. Der er brug for handling, og idrætten skal som alle andre brancher også tage ansvar, når det handler om at skabe en grønnere verden.

Principper for ansvarlig event-afvikling

DIF sammen med Sport Event Denmark formuleret tre principper for ansvarlig afvikling af events, og det er tanken at disse principper skal fungere som pejlemærke for eventarrangører - uanset om det er en stor international sportsbegivenhed eller et lille lokalt motionsløb, man er i gang med at arrangere. 
For selvom idrætten ikke ’sviner’ meget i det store verdensbillede, sætter især sportsevents aftryk på klimaet. Dét negative aftryk vil vi minimere i fremtiden, og udover de tre principper, som danner rammen om den ansvarlige eventafvikling, kan man som arrangør også hente inspiration i eventguiden herunder.. 

Guide til grønnere events

Guiden kan forhåbentlig fungere som inspirationskilde til jeres kommende events og gøre det nemmere for jer at planlægge og afholde grønnere og mere bæredygtige sportsevents.  Guiden indeholder gode råd, idéer og konkrete cases om alt fra transport og udsmykning til energiforsyning og samarbejdsaftaler. Hvert sportsevent og idræt har sine egne rammer og betingelser - så det er op til jer som arrangører at finde de grønne løsninger, der fungerer for jer. 

Vi kan og skal gøre det sammen - for vores fælles fremtid. 
Bæredygtige events

Inspiration fra 'Grøn sport'

I 2021 afholdt DIF Innovation Lab en challenge, som efterlyste gode idéer og løsninger der kunne hjælpe med at gøre fremtidens sportsevents grønnere. Her kan I blive inspireret af de syv finalister.

Læs mere

Har du spørgsmål?