Idrætsudvikling

Den gode voksenidræt

Sådan laver I den gode voksenidræt for de 25-59-årige i foreningen.
Sådan laver I den gode voksenidræt for de 25-59-årige i foreningen.

Anbefalinger og værktøjer

Voksengruppen består af mange målgrupper med forskellige motiver for at dyrke idræt og motion.  Fx har personlige forhold stor betydning for idrætsdeltagelsen og valg af specifik idræt for denne målgruppe, forhold som fx:

  • uddannelse
  • familie
  • karriere
  • livsstil 

Det stiller derfor krav til jer som forening om at målrette jeres tilbud ift. de målgrupper af voksne, I ønsker at tilbyde idrætsaktiviteter for. Det kan både være ift. træning, kamp, turneringsaktiviteter, bredde- og motionsevents samt forståelse af motiverne for idrætsdeltagelse i denne målgruppe.

Voksenmålgruppen har stort vækstpotentiale 

Når man kigger på tværs af aldersgrupper er målgruppen mellem 25-69 år den målgruppe, som er mindst aktive og udgør derfor et oplagt potentiale for medlemsvækst i jeres idrætsforening. Flere medlemmer i foreningen kan også medføre, at der kommer flere frivillige kræfter til foreningen - se mere under foreningsudvikling hvis du vil styrke din forenings arbejde med frivillighed. 

Vær med til at styrke kvalitet i breddeidrætten 

I DIF arbejder vi målrettet for at styrke kvaliteten i breddeidrætten samt skabe nye events- og motionstilbud for voksne som matcher danskernes behov og tidens idrætstrends.

Det sker blandt andet ved, at en lang række specialforbund – herunder konkrete initiativer under Bevæg Dig For Livet – udvikler nye og målrettede trænings- og motionstilbud for målgruppen. Dette for at flere voksne kan opleve glæden og fællesskabet ved at dyrke idræt og motion i fællesskaberne i idrætsforeninger.   

Anbefalinger til at aktivere voksenmålgruppen

Vi har i DIF samlet en række anbefalinger, som I kan bruge I jeres arbejde med at udvikle aktiviteter m.m. til de voksne medlemmer

Kendskab til målgruppen

Det er vigtigt at opnå større kendskab til nuværende og potentielle medlemmer ift. karakteristika, ønsker til idræt/motion samt barrierer for deltagelse for at kunne udvikle jeres idrætsforening.

Som forening bør man i højere grad tænke i specifikke målgrupper (inaktive, forældresegmentet, kvinder/mænd, alder, ny-eller senstarter etc.) i udviklingen af eksisterende samt nye aktiviteter i sin forening. Dette er en løbende opgave, som er godt at have som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

 

Anbefaling

Ram målgruppen med dine aktiviteter

Sådan kan du ramme de ønskede målgrupper med jeres aktiviteter

  • Opstart nye motionsprægede aktiviteter med fokus på voksenmotionister, hvor man kan være med som nybegynder og/eller ’senstarter’. 
  • Øge tilgængeligheden til nuværende aktiviteter gennem nye typer af medlemskaber, tilpasning af aktiviteten, samt nye turnerings- og træningsformer.
  • Tænk i højere grad af retning af oplevelsesorienterede aktiviteter såsom miniturneringer, camps og events. Særlig deltagelse i events er efterspurgt – det kan både være mindre lokale event og større nationale som fx Royal Run.
  • Trænere og ledere I jeres forening skal kunne understøtte ovenstående aktiviteter, hvilket kræver uddannelse og viden. 

Der er gratis hjælp at hente i Idrættens E-læring i forhold til uddannelse af trænere og ledere i foreningen. 

Gå på opdagelse i Idrættens e-læring

Brug de sociale medier

Voksenmålgruppen er digital og bruger de sociale medier i stor stil. Det er en rigtig god ide ved opstart af nye hold og åbent hus-arrangementer at bruge Facebook til at nå flere.

Til events kan I oprette begivenheder på Facebook, som et led i at få flere medlemmer. Husk altid at tænke over, hvem I gerne vil ramme, og hvordan I kommunikerer med den målgruppe. Det er uanset om det er forældre, trænere eller idrætsudøvere.

Det er en rigtig god ide at anvende de sociale medier som en fast del af de platforme, I bruger til at kommunikere på.

Download 3 gode råd til at anvende Facebook-begivenheder

Værktøjer til klubben ift. voksenmålgruppen

For mere information