Idrætsudvikling

Den gode senioridræt

Målgruppen 60+ - også kaldt seniorer – er en vigtig del af dansk idræt. Der er ca. 1.2 mio. danskere mellem 60-79 år, og målgruppen vokser med ca. 25.000 hvert år. Der er således et stort potentiale for flere aktive seniorer.
Målgruppen 60+ - også kaldt seniorer – er en vigtig del af dansk idræt. Der er ca. 1.2 mio. danskere mellem 60-79 år, og målgruppen vokser med ca. 25.000 hvert år. Der er således et stort potentiale for flere aktive seniorer.

Seniormålgruppen består af vidt forskellige mennesker med meget forskellige behov. Her findes både de fysisk aktive seniorer, som muligvis har levet et langt liv med idræt og sport, og som ønsker at fortsætte med dette.

Men her findes også de inaktive og/eller funktionsbesværede, som kræver andre specifikke idrætstilbud, som er særligt målrettede deres motiver og behov. Derfor kræver det en række overvejelser, når man vil arbejde med seniormålgruppen.

Anbefalinger

DIF har udarbejdet en række anbefalinger til foreningerne om arbejdet med seniorgruppen. Se nedenfor

Overgang til seniorliv

Giv de kommende seniorer viden og konkrete tilbud, der fastholder dem i overgangen til seniorlivet. Det kan både være de eksisterende tilbud, som I har i foreningen, men også nye og mere motionspræget aktiviteter, som kan være særlig interessante i netop denne overgang.

Holdtræning

Hav fokus på holdtræning. De fleste efterspørger træning og aktiviteter, der tilbyder fællesskab, forpligtigelse og sociale relationer – også i individuelle idrætter. Vær derfor opmærksom på, hvordan I etablere disse hold, og laver en inkluderende og positiv indgang til disse.

Motion og konkurrence

Tilpas jeres idræt og aktiviteter således, at der er et tydeligt fokus på motion. Seniorerne efterspørger generelt aktiviteter, som er motionspræget, men vær også opmærksom på at seniorerne i stigende grad er interesseret i turneringsaktiviteter som supplement til de almindelig aktiviteter.

Frivillighed

Husk at seniorerne er en relevant ressource, der kan bidrage med værdifuld viden for jeres forening, samt være frivillige både i bestyrelsen, udvalg eller som fx holdledere. Dertil har flere seniorer mulighed for at engagerer sig på andre tidspunkter i foreningen end unge og voksne frivillige.

Uddannelse

Jeres trænere/ledere skal havde fokus på samt forståelse for, hvad man kan forvente af seniorer i forhold til bevægelse. Der er som nævnt store forskelle i målgruppen, og aktiviteterne skal derfor tilpasses til udøverne samtidig med at fællesskabet fastholdes.

Arbejde på tværs af foreningerne

Tænk i tværidrætslige tiltag mellem foreninger, som fx netværk med andre foreninger som arbejder med målgruppen. I kan også samarbejde om tilbyde flere aktiviteter/discipliner eller lave forløb på tværs af idrætstilbud.

Har du spørgsmål?