Politikker og holdninger

Strategi for esport

Gaming og esport har i de seneste år udviklet sig med hastige skridt og er i dag en naturlig del af hverdagen for især mange børn og unge. Denne udvikling gør sig også gældende i flere af vores specialforbund, som har taget især de idrætsnære sportsspil til sig samt i mange af vores idrætsforeninger, som oplever en vækst i antallet af nye esportsforeninger i disse år.
Gaming og esport har i de seneste år udviklet sig med hastige skridt og er i dag en naturlig del af hverdagen for især mange børn og unge. Denne udvikling gør sig også gældende i flere af vores specialforbund, som har taget især de idrætsnære sportsspil til sig samt i mange af vores idrætsforeninger, som oplever en vækst i antallet af nye esportsforeninger i disse år.

I DIF betragter vi e-sport (elektronisk sport) som en bred betegnelse, som både inkluderer udøvelse af de populære computerspil som f.eks. Counter-Strike eller League of Legends i foreningsregi, de idrætsnære sportsspil som f.eks. FIFA eller Virtual Regatta samt e-cykling og e-roning, som inkluderer det fysiske element i udøvelsen.

Hvordan arbejder DIF med esport?

I DIF ønsker vi at tage en aktiv del i udviklingen af relevante esportsaktiviteter i specialforbund og i idrætsforeninger. Derfor arbejder vi målrettet med følgende to fokusområder:

1. Sports- og simulationsspil


Vi ønsker at understøtte de specialforbund, som arbejder målrettet med sportsspillene, som passer til deres givne idrætsgrene og som skaber nye typer af idrætsfællesskaber. Esport i specialforbundene bidrager bl.a. med:

  • At skabe bro mellem esport og idræt.

  • Etablering af nye discipliner i idrætten .

  • Udvider sæsonen og gøre idrætten til en helårssport.

  • Udvikler nye og mere fleksible træningsformer.

  • Fastholde medlemmer og tiltrække nye målgruppen.

  • Digitalisering af dele af idrætten

2. Esport og gaming som del af en ungdomskultur og i foreningslivet

Vi ønsker at bidrage med, at skabe ordentlige og sunde rammer og fællesskaber for børn og unge i esportsforeningerne, f.eks. ved at koble esport med bevægelse og fysisk aktivitet, som en naturlig del af esportstræningen.

Pressemeddelelser

Kontakt