Gamle gymnastiksale nye muligheder

Hou Skole

Gymnastiksalen på Hou Skole skal være byens foretrukne mødested og den foretrukne facilitet til at dyrke idræt i den lille skala. Projektet fokuserer på fællesskabet og på at skabe trivsel ved at dyrke idræt sammen.
Gymnastiksalen på Hou Skole skal være byens foretrukne mødested og den foretrukne facilitet til at dyrke idræt i den lille skala. Projektet fokuserer på fællesskabet og på at skabe trivsel ved at dyrke idræt sammen.

Projektet kort fortalt

Hou by er en mindre by med ca 1600 indbyggere. Midt i byen, og tæt på idrætshallen og havnen, ligger Hou skole. Skolens gymnastiksal er opført i 1971 og er en helt igennem klassisk gymnastiksal med tilknyttet indgangsparti, depoter, en lille pigeomklædning og en større drengeomklædning, begge med bademuligheder og depoter.

Projektforslaget går på at revitalisere gymnastiksalen og dens støttefunktioner, som til dels også omdisponeres. Således åbnes op og skabes funktionelle såvel som visuelle koblinger mellem skolegården og gymnastiksalen, og der skabes attraktive omklædnings- og badefaciliteter samt et loungeområde til ophold, leg og undervisning.

Inde i selve gymnastiksalen apteres langsiden med en større bevægelsesvæg, der har til formål at understøtte socialt ophold, motorisk dannelse, leg og træning samt undervisning. Herudover har væggen en vigtig depotfunktion, hvilket frigør det eksisterende depot til sociale funktioner.

Indgangspartiet mellem gymnastiksalen og omklædningsrummene åbnes op med store glaspartier mod såvel skolegården som mod det grønne område bag skolen og omdisponeres, så der kan skabes en hyggelig caféstemning med områder til ophold, gruppearbejde og opbevaring af sko og jakker. Således bliver indgangspartiet til et centralt socialt område, der binder gymnastiksalen sammen med skolegården, det grønne område bag gymnastiksalen og omklædningsrummene.

Arkitektoniske greb

  • Der arbejdes med en farverig og stemningsgivende udsmykning, der understøtter undervisning og didaktik, samt bevægelse og leg.

  • Bevægelsesvæggen er et funktionelt møbel, der samtidig giver rummet en særlig stemning og opmuntre til bevægelse og leg.

  • Vinduespartier i væggen giver dagslys og luft til rummet og skaber visuelle koblinger mellem skolegården og gymnastiksalen. Bygningen åbner sig dermed mod omgivelserne og byder indenfor.

  • Redskabsrummet omdannes til et opholds- og bevægelsesrum med spejle, for at skabe en varieret brug. Rummet kan bruges ifm. undervisning, til gruppearbejde, til det uformelle fællesskab.

  • I indgangspartiet arbejdes med omdisponering, glasfacader og møblement for at give en hyggelig caféstemning, og for at sikre et godt flow mellem gymnastiksalen og omklædningsrummene.

Fakta om projektet på Hou Skole

Projektejer: Odder Kommune er projektejer. Udviklingsprocessen har omfattet en række brugerinvolverende workshops for skolen, de lokale idrætsforeninger og alle interesserede.

Forventede etableringsomkostninger: Den anslåede anlægsramme til etablering er 9,6 mio. kr.

Tilknyttet tegnestue: TRANSFORM ApS