Udgivelser

Idrætsfaciliteter

Idrætsfaciliteter er grundlaget for sunde, glade og aktive borgere.
Idrætsfaciliteter er grundlaget for sunde, glade og aktive borgere.

Hæftet fortæller om idrætsfaciliteternes betydning for idrætsdeltagelsen, og beskriver bl.a., hvordan kommunerne kan få mere idræt for pengene ved at fastlægge en langsigtet politik, strategi eller plan for udbygning, drift og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter.