DIF's skole­­­politiske udspil

Skolen er en afgørende arena til at introducere alle børn til bevægelse og demokratisk dannelse uanset baggrund og opvækst. Derfor har DIF lavet et skolepolitisk udspil med mål og anbefalinger til en aktiv grundskole og dialog med Undervisningsministeriet.
Skolen er en afgørende arena til at introducere alle børn til bevægelse og demokratisk dannelse uanset baggrund og opvækst. Derfor har DIF lavet et skolepolitisk udspil med mål og anbefalinger til en aktiv grundskole og dialog med Undervisningsministeriet.

I vores udspil ‘Fremtidens grundskole i bevægelse' finder du DIF’s mål og anbefalinger til, hvordan vi løfter både bevægelse, sundhed og trivsel i den danske grundskole. Undersøgelser fra Syddansk Universitet og Svendborg viser, at ekstra idrætstimer kan halvere fedme og give bedre motorik, indlæring og trivsel hos skolebørn. Det er derfor afgørende for elevernes sundhed, at skoledagen varieres med mere bevægelse, flere idrætstimer og generelt bedre kvalitet i bevægelsesundervisningen. 

DIF's skole politiske udspil

DIF's overordnede syv mål for bevægelse i grundskolen:

  • Idrætsfaget opprioriteres både i antal timer og i fagligt indhold som dannelses- og læringsfag

  • Krop og bevægelse skal være en integreret del af introforløbet på alle læreruddannelser, så alle lærere kan anvende bevægelse som didaktisk redskab til en varieret og aktiv skoledag.

  • Bevægelse skal forankres lokalt i både kommune, forældre/skolebestyrelse og i den daglige ledelse på skolerne.

  • Kravet om Den Åbne Skole skal fastholdes og fortsat være et stærkt og anerkendt redskab for idrætsforeningerne til at inspirere og motivere både elever og lærere.

  • De obligatoriske idrætstimer skal suppleres med andre muligheder for bevægelse som en del af skemaet, så skolen i højere grad bidrager til, at eleverne lever op til Sundhedsstyrelsens krav om fysisk aktivitet, herunder
    højintensitet.

  • Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og opgraderes, så de motiverer til spontan bevægelse og understøtter kravene til idrætsundervisningen.

  • Den danske skole skal også have plads til de bedste idrætstalenter med en helhedsorienteret udviklingsmodel.
Download udspil her

FREMTIDENS GRUNDSKOLE I BEVÆGELSE - Erfaringskatalog

Download erfaringskataloget her

FREMTIDENS GRUNDSKOLE I BEVÆGELSE - pixiudgave

Download pixiudgaven her

Her er en oversigt over DIF's skoleprojekter

Projekterne danner også grundlag for vores Erfaringskatalog.

Pressemeddelelse 14-08-2023

Flere idrætstimer og lærere uddannede i krop og bevægelse

DIF lancerer et nyt udspil, der skal give mere varieret undervisning på landets grundskoler. Undersøgelser fra Syddansk Universitet og Svendborg viser, at ekstra idrætstimer og høj intensitet kan halvere fedme og give bedre motorik, indlæring og trivsel hos skolebørn.

Læs pressemeddelelsen her

For mere information