Politikker og holdninger

Strategi for øget diversitet

Diversitet handler for os om at sikre forskellighed blandt beslutningstagere. For vi træffer bedre beslutninger, når beslutningstagerne kommer med forskellige baggrunde, referencer og kompetencer.
Diversitet handler for os om at sikre forskellighed blandt beslutningstagere. For vi træffer bedre beslutninger, når beslutningstagerne kommer med forskellige baggrunde, referencer og kompetencer.

Derfor har vi i DIF en ambition om at øge mangfoldigheden på bestyrelsesniveau i både DIF og forbundene. Mænd udgør lige nu 71% af bestyrelsesposterne i DIF-idrætten.

Det er ikke kun et problem set med ligestillingsbriller - det er også en udfordring, fordi vi ikke udnytter potentialerne fuldt ud. Al forskning peger på, at vi har brug for en mangfoldighed af kompetencer, når vi ønsker at skabe mere og bedre idræt for pengene.

Fokus på kvinder

At få flere kvinder engageret i beslutninger på bestyrelsesniveau har det største potentiale, når vi taler om øget diversitet. Men det handler ikke kun om at få flere kvinder ind i bestyrelseslokalerne, men også om at sikre en større aldersmæssig spredning, geografisk variation og forskellige kompetencer i bestyrelseslokalet. 

Forskning viser, at når man lykkes med at tiltrække kvinder til beslutningsposter, så lykkes vi også med øget diversitet på andre parametre. Vi har derfor valgt i første omgang at fokusere og prioritere sit arbejde for øget diversitet på andelen af kvinder i bestyrelserne. 

Vores målsætning

DIF har som målsætning at sikre en kønsfordeling i specialforbundenes og DIF’s bestyrelser på 30/70 i 2025. I 2023 er denne fordeling på 29/71.

DIF arbejder med tre overordnede indsatser for at nå målsætningen: Kompetenceudvikling og uddannelse, kommunikation og analyser og rekrutteringsstrategier.   

Konkret arbejder vi mod: 

  • At forbund, der i dag har ingen eller få kvinder i bestyrelsen, får prioriteret og formuleret, hvordan de vil arbejde for flere kvinder i deres bestyrelser
  • At arbejdet med at få flere kvinder i bestyrelser er et strategisk fokusområde i specialforbundene
  • At DIF’s bestyrelse går foran og tager initiativer der sikrer at DIF lever op til målsætningen om 30/70
  • At identificere ubevidste bias og skabe bevidsthed om de vaner og kulturer, der kan spænde ben for øget diversitet
  • At have en tydelig og vedvarende kommunikation om, hvorfor og hvordan vi og forbundene arbejder med diversitet
  • At dele de gode historier og medvirke til at skabe rollemodeller på området
  • At indsamle og kommunikere data om diversitet i en årlig diversitetsopgørelse
  • At sætte ”god ledelse i specialforbundene og DIF” på dagsordenen og arbejde for en åben og inkluderende kultur

 

Pressemeddelelser om diversitet

Kontakt