Idrættens Medieudvalg

Idrættens Medieudvalg forhandler bl.a. tv-rettigheder med tv-stationerne og fordeler tv-indtægterne mellem specialforbundene.
Idrættens Medieudvalg forhandler bl.a. tv-rettigheder med tv-stationerne og fordeler tv-indtægterne mellem specialforbundene.

Udvalget består af 10 medlemmer:

 • Et medlem fra DIF's bestyrelse - udpeget af DIF's bestyrelse
 • DIF’s kommunikationschef
 • To medlemmer fra Team Danmark - udpeget af Team Danmarks bestyrelse
 • Seks medlemmer fra specialforbundene udpeget af DIF’s bestyrelse.
 • Medlemmerne udpeges for to år af gangen. Formands- og næstformandsposten går på skift mellem DIF og Team Danmark.

Medieudvalgets medlemmer:

 • Hans Natorp (formand), Danmarks Idrætsforbund
 • Poul Sand (næstformand), Team Danmark
 • Britt Spangsberg, Danmarks Idrætsforbund
 • Christian Blomgreen, Team Danmark
 • Ane Rønn Johansson, Parasport Danmark
 • Inger Marie Godvin, Dansk Rugby Union
 • Jonas Kildegaard Rasmussen, Badminton Danmark
 • Thomas Hansen, Dansk Tennis Forbund
 • Stine Aalborg, Dansk Kano og kajak Forund