Overgange og rollemodeller

Inspirationshistorie - Perfektionisme og modstand

Unge atleter overgang til og fra efterskole

Unge atleters overgang fra folkeskole til gymnasium

Unge atleters overgang fra folkeskole til gymnasium

Unge hjælpetrænere som rollemodeller

Sporten som en central del af ens identitet