Bestyrelsen

DIF's bestyrelse forestår den politiske ledelse af DIF. Du kan klikke på medlemmerne og læse mere om hvert enkelt medlem.
DIF's bestyrelse forestår den politiske ledelse af DIF. Du kan klikke på medlemmerne og læse mere om hvert enkelt medlem.

DIF's bestyrelse

Bestyrelsen består af:

 

  • en formand
  • to næstformænd
  • en økonomiansvarlig 
  • IOC's repræsentanter i Danmark
  • en repræsentant fra atletkomitéen
  • seks menige medlemmer
  • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

 

Kontaktperson for bestyrelsen er Mads Fabricius Grand (mfg@dif.dk

Download bestyrelsens forretningsorden her

Klik her

Læs mere om

Nyheder fra DIF's årsmøder

Kontakt