Udviklings­udvalget

DIF's Udviklingsudvalg arbejder med udvikling af idrætten på alle planer
DIF's Udviklingsudvalg arbejder med udvikling af idrætten på alle planer

DIF’s Udviklingsudvalg

DIF har siden 2009 haft et udviklingsudvalg med skiftende repræsentanter fra bestyrelsen, forbund, kommuner og eksterne interessenter.

DIF har siden 2007 arbejdet systematisk med en diversitetsdagsorden, der handler om at øge andelen af kvinder i idrætten og specielt i idrættens ledelse. En række projekter førte til, at der I 2016 blev udarbejdet en diversitetsstrategi med en målsætning om, at der ved udgangen af 2025, skal være en 30/70 fordeling mellem kønnene i samtlige bestyrelser i specialforbundene og i DIF. Der er efterfølgende udarbejdet en økonomisk incitamentsmodel, der skal understøtte udviklingen.

Formål og opgaver

Men diversitet er mere end køn og derfor er der behov for at påbegynde arbejdet med en ny diversitetsstrategi, der bidrager til at DIF-idrætten spejler, det samfund, som den er en del af. Der er et bredt politisk ønske om, at fremtidige strategier og indsatser skal være bredere end køn.

DIF’s Udviklingsudvalg skal derfor i 2023 udarbejde et oplæg til drøftelse i DIF’s bestyrelse om, hvordan DIF fremadrettet skal arbejde med begreberne diversitet og mangfoldighed. Udvalget skal i løbet af 2023 udarbejdet et forslag til definition af diversitet i regi af Idrætten og udarbejde forslag til anbefalinger til fremadrettede initiativer i regi af DIF og specialforbund.

Medlemmer i udviklingsudvalget :

 • Rikke Rønholt - Forkvinde for udvalget - Bestyrelsesmedlem i DIF
 • Ditte Bach Sørensen  -  Bestyrelsesmedlem i Dansk Rideforbund
 • Johnny Twile - Bestyrelsesmedlem i Dansk Golf union 
 • Martin Christensen - Bestyrelsesmedlem i Bordtennis Danmark 
 • Mette Bach Kjær - Bestyrelsesmedlem i DBU 
 • Michelle Æbelø Ditlevsen - Bestyrelsesmedlem i Rullesport Danmark 
 • Sanne Røhe - Bestyrelsesformand i Dansk hanggliding & Paragliding Union 
 • Lotte Madsen - Bestyrelsesmedlem i Dansk forening for Rosport
 • Ulrikka Brændgaard Nissen - Næstformand i Dansk Rugby Union 
 • Simone Fransen - Bestyrelsesmedlem i Dansk Atletik Forbund 
 • Christian Lerche - Direktør i Dansk sejlunion 
 • Mette Schmidt Rasmussen - Bestyrelsesmedlem i Gym Danmark
 • Even Falk Magnussen - Bestyrelsesmedlem i Parasport Danmark 
 • Jette Albinus - Bestyrelsesmedlem i DIF
Aktiviteter 2023

Kommende aktiviteter

 • Online workshop d. 30 august
 • Fysisk workshop d. 28 September
 • Deltagelse og workshop på DIF budgetmøde

For mere information