Tips til dig, der træner børn

Trænerrollen

Fem tips til børnetræneren

 1. Overvej, hvem du er som træner
 2. Kend dine udøveres motivation
 3. Skab plads til at eksperimentere
 4. Læg vægt på et godt socialt miljø
 5. Kend dine udøveres forudsætninger

Scroll ned, og se de gode råd foldet mere ud nedenfor. 

Råd 1

Overvej, hvem du er som træner

 • Den gode træner har ud over viden om det idrætsfaglige både lysten og evnen til at coache og engagere børnene.
 • Den gode træner prioriterer læring og udvikling af den enkelte udøver højere end resultater.
 • Den gode træners engagement og glæde ved idrætten smitter af på børnenes motivation og indstilling til at dyrke idræt.

Hvordan gør jeg det i praksis? 

 • Vær 100 % til stede mentalt og fysisk.
 • Vær omklædt, og lad mobilen ligge i din taske.
 • Smil og grin sammen børnene - på den måde viser du børnene, at de er vigtige, og at du gider dem.
Råd 2

Kend dine udøveres motivation

Børn peger selv på, at ”mestring”, dvs. at blive bedre til sin idræt, er deres vigtigste motivation for at dyrke idræt. ”Mestringsmotivation” er ofte båret af lyst og glæde ved at mærke sin egen og holdets fremgang og forstærker barnets lyst til at dyrke idræt.

Hvordan finder jeg ud af udøvernes motivation? 

 • Spørg, hvad de synes er sjovest, sværest, sejest etc.
 • Læs deres reaktioner og kropssprog, og find ud af, hvad der motiverer dem bedst.
 • Lyt til børnene, og inddrag deres ideer.
Råd 3

Skab plads til at eksperimentere

Foreningen skal være et trygt frirum for børn og unge, hvor de kan udfolde sig uden at blive målt og vejet. Den gode træner skaber plads til leg, til at eksperimentere og til at fejle. Fejl er brændstof til at blive bedre og udvikle sig

Hvordan skaber jeg plads til at eksperimentere? 

 • Opmuntr børnene til at prøve noget nyt, f.eks. en ny plads på holdet, en ny eller uvant øvelse eller en anden disciplin, end den de normalt træner.
 • Ros børnene for at forsøge, også når de laver fejl.
 • Slå ned på negativ kritik fra holdkammeraterne.
 • Fremhæv ”dagens gode forsøg” efter træning.
Råd 4

Læg vægt på et godt socialt miljø

Hvordan skaber jeg et godt socialt miljø?

I det gode idrætsmiljø møder børn trænere, som både er faglig dygtige og som også vægter det sociale aspekt højt. Din rolle som katalysator for at alle på dit hold oplever at være inkluderet og blive set og hørt er afgørende for holdets trivsel.

 • Sørg for at snakke med alle udøvere til hver træning. Alle har behov for at blive set og hørt.
 • Læg samarbejdsøvelser ind i træningen – det giver mulighed for at lære hinanden at kende fra flere sider.
 • Tilrettelæg øvelser så man ofte veksler træningsmakkere
 • Prioriter socialt samvær. Sæt tid af før og efter træning til snak og samvær, og arranger fællesspisning eller lignende – her kan forældrene eller de unge med fordel selv byde ind.
Råd 5

Kend dine udøveres forudsætninger

Børn og unge udvikler sig i forskelligt tempo både fysisk og mentalt. Den gode træner kender sine udøveres forudsætninger, så han/hun kan tilrettelægge træningen, så den passer så godt som muligt til lige netop dem, han eller hun træner.

 Hvordan gør jeg det konkret?

 • Uddan dig! Opsøg viden om, hvordan du bedst tilrettelægger træningen for de børn, du træner. Hvad er de fysisk og motorisk i stand til, hvad motiverer dem, og hvad stimulerer deres idrætsglæde?
 • Spørg hvordan de har det, og hvordan det går med det, der optager dem for tiden.
 • Vis interesse for dine udøveres mentale velbefindende. Børn kan have svære perioder i skolen og på hjemmefronten og have brug for en voksen, der lytter.

 

 

Børn og unges livsfaser

Få et hurtigt overblik her over, hvordan du bedst motiverer dem, når du træner børn og unge. Klik på billederne, og download dem til brug i klubben.

Tag gratis trænerkurser her

Vi har vi en masse gratis e-læringskurser om træning af børn og unge - få overblikket her

Vi anbefaler følgende gratis kurser online på platformen idrættens e-læring.

Se også vores øvrige kurser:

Kurserne indgår i DIF træner 1 kurset, men kan sagtens tages separat, hvis man bare er nysgerrig.

Har du spørgsmål til uddannelserne, kontakt da Marianne Uhrskov på tlf.: 63 21 33 45 eller mub@dif.dk.

Materialer til idrætsledere og træneransvarlige

På linket nedenfor kan du finde videoer, SoMe-tekster og slides til trænermøder.

Kampagnefilm lanceret den 27. september

Kampagnefilm lanceret den 15. september

Har du lyst til at vide mere?

Her har vi samlet forskellige links til inspiration til mere viden om trænerrollen

For information kontakt