TIL FORÆLDRE

Gode spørgsmål til dit idrætsaktive barn

VIS INTERESSE

Kære forældre

Når I snakker med jeres børn om dagens idrætsoplevelse, viser I vejen for, hvad I giver værdi, og hvad I anerkender. Ved at vise interesse for jeres børns idræt, motiverer I også børnene til at være aktive.

Herunder finder I nogle gode spørgsmål, som I kan stille i bilen, når I kører hjem fra træning, eller som I kan tage udgangspunkt i, når I mødes ved køkkenbordet under aftensmaden.

Spørgsmålene er udarbejdet  i samarbejde med  ungdomsforsker Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier (CUR).

TRÆNING

 • Var det sjovt til træning i dag? – og i bekræftende fald: Hvad gjorde at du synes at træningen var sjov?

 • Hvad var godt ved træningen i dag? – og hvorfor er det lige det som du nævner?

 • Har I trænet noget nyt? Synes du det var svært? Hvad er det specielt der gør det svært? Spørger du træneren om hjælp, hvis der noget du ikke kan finde ud af?

 • Er der noget du er blevet bedre til den sidste måned? Og hvis der er: Hvad har gjort du er blevet bedre? Er det en erfaring som du også kan bruge i forhold til andre ting i dit liv – f.eks. skolen, venner osv.

 • Er der noget af det, som du træner til X, som du også kan bruge andre steder? Hvad gør du f.eks. hvis der er noget du har svært ved til træning? (Spørger om hjælp, forsøger igen osv.) Er det noget du også kan bruge i forhold til andre ting i dit liv – skole, venner osv.?

TRIVSEL

 • Er I gode venner på din hold/årgang? Og hvis I er: Hvad vil det sige at være en god ven, når man er på hold/årgang sammen?

 • Hvornår er man ikke en god ven?

 • Griner I sammen til træning? Og i bekræftende fald: Hvad griner I af? Griner I sammen med jeres træner?

 • Kan du navnene på alle dine holdkammerater?

 • Synes du I er gode til bakke hinanden op på holdet/årgangen? Og i bekræftende fald: Hvordan oplever du det i praksis?

 • Hvad gør du selv for at bakke dine holdkammerater op?

 • Er der noget du synes ikke fungerer så godt på jeres hold/årgang?

 • Er I gode til at tage imod nye på holdet? Hvordan gør I? Hvis du var ny – hvordan ville du så gerne tages imod?

KAMP / STÆVNE / KONKURRENCE

 • Hvad er I gode til på din hold/årgang?

 • Hvad er de andre, som du/I konkurrerer mod, gode til?

 • Er der noget, de andre kan, som du også gerne vil kunne?

 • Hvad tænker du mest på før en kamp/stævne/konkurrence? (fx at det bliver spændende, sjovt, om I vinder)

 • Hvad sagde træneren til jer forud for kampen/stævnet/konkurrencen?

 • Kan man godt have en god fornemmelse efter en kamp/stævne/konkurrence hvor man har tabt – hvis man f.eks. er lykkedes med nogle af de ting, som træneren har lagt vægt på?

Kontakt os