Bliv en del af...

Netværk for nye idrætter og trends

Bliv en del af dette netværk, hvor fokus er på markante idrætstrends samt understøttelse af nye idrætsaktører og idrætsforbund, som udbyder nye idrætter med potentialer! Netværket opstartes 24. februar.
Bliv en del af dette netværk, hvor fokus er på markante idrætstrends samt understøttelse af nye idrætsaktører og idrætsforbund, som udbyder nye idrætter med potentialer! Netværket opstartes 24. februar.

Netværk for nye idrætter

Ambitionen for netværket er at åbne op for DIF's mange fagligheder og kompetencer med henblik på at understøtte og udvikle nye aktører, idrætsorganisationer og idrætter uden for DIF-idrætten. Netværket har primært fokus på deltagernes ønsker og behov ift. organisations- og idrætsudvikling. Netværket er rammesat til 4 mødegange i foråret 2022 og vil have fokus på nedenstående temaer:

Øvrig information og det praktiske

  • Netværket opstartes 24 februar  og faciliteres af DIF Trendforum - øvrige datoer for netværket er 24 marts, 27 april og 23 maj.  
  • Afholdes en hverdagsaften I Idrættens Hus og er fra 16.30-20. 
  • Netværket mødes én gang om måneden og det er gratis at deltage.
  • Efter behov vil det være muligt, at trække på andre af DIF's fagligheder og kompetencer 
  • Det anbefales at man deltager med to-tre personer pr. organisation. 
  • Yderligere information og tilmelding kan ske via kontakt til konsulent i DIF udvikling Anders Vedel ave@dif.dk   Yderligere  kontaktoplysninger findes i nedenstående.  

 

Har du spørgsmål?