Økonomi

Gavepolitik

Gavepolitik

Herunder kan du læse om DIF's gavepolitik.

• I den internationale idrætsverden er det kutyme, at der udveksles gaver af symbolsk værdi mellem samarbejdspartnere. DIF følger IOC’s anbefalinger om udveksling af gaver. 

• En gave kan være og er ofte fysisk løsøre, men en gave kan også have karakter af belønning, tjeneste eller andre personlige fordele.

• Repræsentanter for DIF kan personligt modtage symbolske gaver af en værdi på op til 750 kr. fra en organisation eller en person, som samarbejder med DIF. Repræsentanter for DIF kan tilsvarende give gaver til samarbejdspartnere af en værdi på op til 750 kr.

• I internationale sammenhænge kan afvisning af en gave af større værdi, grundet kulturelle forskelle, føre til forlegenhed for gavegiver. I så fald kan gaven modtages, men modtageren af gaven skal efterfølgende orientere DIF’s direktion henholdsvis bestyrelsen om gavemodtagelsen, og gaven skal tilgå DIF. 

• Der må uanset beløbets størrelse ikke gives eller modtages kontanter eller værdipapirer, som svarer til kontanter. 

• Repræsentanter for DIF kan ikke give eller modtage gaver, når der til gaven er knyttet en aftale eller en forventning, direkte eller indirekte, om en mod-ydelse. Dette gælder uanset gavens og modydelsens karakter og værdi. 

Download DIF's Gavepolitik her

Hent den ned her

Har du spørgsmål?