Matchfixingnævnet

I DIF-idrætten er der blevet vedtaget et fælles regelsæt, som gælder på tværs af alle DIF’s medlemsforbund, der forbyder manipulation af idrætskonkurrencer samt regler for betting.

Ved mistanke om manipulation af idrætskonkurrencer fortager Matchfixingsekretariatet en forundersøgelse, som enten kan ende med, at sagen opgives, at der indgives politianmeldelse eller, at sagen indbringes DIF’s Matchfixingnævn. En sag kan også indbringes for nævnet efter en sag er blevet behandlet i det strafferetlige system.

Matchfixingnævnet er et uafhængigt og uvildigt nævn, som vælges af DIF’s repræsentantskab og består af en formand, to andre medlemmer samt en suppleant.

Alle dommerne er uddannede jurister og besidder stor indsigt i både sportens og juraens verden. Formanden er landsdommer i sit civile hverv.

Få tilsendt kendelser

Matchfixingnævnets kendelser er som udgangspunkt offentligt tilgængelige. Ønsker du at få tilsendt kendelser, kontakt da Jan Larsen på jnr@dif.dk

For mere information