Juridiske nævn og appelinstanser

Nævn og appelinstanser

Bliv klogere på DIF's Appelinstans, Dopingnævnet, Motionsdopingnævnet, Matchfixingnævnet og Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser.

DIF Appelinstans

DIF’s Appelinstans sikrer, at tvister i den organiserede idræt kan løses på en god og effektiv måde.

Læs mere her

Dopingnævnet

Vi har sammen med Anti Doping Danmark (ADD) underskrevet og tiltrådt WADA’s internationale kodeks for antidoping.

Læs mere her

Motionsdopingnævnet

De danske idrætsorganisationer (DIF, DGI og Firmaidrætten) er en del af kampen mod doping, både på elite- og konkurrenceområdet og inden for motionsidrætten.

Læs mere her

Matchfixingnævnet

Matchfixingnævnet er et uafhængigt og uvildigt nævn, som vælges af DIF’s repræsentantskab og består af en formand, to andre medlemmer samt en suppleant.

Læs mere her

Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser

DIF, DGI og Firmaidrætten står bag Udelukkelsesnævnet, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra alle tre organisationer.

Læs mere her

For mere information