OM DIF

Sådan brugte vi pengene i 2022

Regnskabet for 2022 udviser et underskud på 10,8 millioner kroner mod et budgetteret underskud på 10,8 millioner. Regnskabets balancesum udgør 435 millioner kroner, og egenkapitalen udgør i alt 98 millioner kroner.
Regnskabet for 2022 udviser et underskud på 10,8 millioner kroner mod et budgetteret underskud på 10,8 millioner. Regnskabets balancesum udgør 435 millioner kroner, og egenkapitalen udgør i alt 98 millioner kroner.

Resultatet af driften - før de ekstraordinære bidrag til DM-ugen på 3,6 millioner kroner, understøttelse af visionen på 4,1 millioner kroner og underskudsdækning i 2022 på 4,2 mio. kr. - udgør et overskud på 1,1 millioner kroner mod et budgetteret overskud på 1 million kroner.

Indtægter
DIF opnåede i 2022 indtægter fra Danske Lotterispil og Klasselotteriet samt fra Sport One Danmark på 313,1 millioner kroner. 78 procent (2021: 78,4 procent) af indtægterne gik enten direkte eller indirekte til DIF’s specialforbund samt Team Danmark.

Udgifter
De direkte tilskud udgjorde 76,4 procent (2021: 76,2 procent) og omfatter økonomisk støttestruktur, særligt tilskud til TankeSport, revisionstilskud, BDFL Foreningsfitness, IKC, nye medlemsformer, vision 25-50-75 (årlig kommunal motionsvaneundersøgelse), tilskud til internationalt samarbejde, understøttelse af visionen, projekt DM-uge, særlige indsatser i København, frivillighedspris, digitalisering, whistleblowerordning samt de lovbestemte tilskud til Team Danmark og DBU.


De indirekte tilskud udgjorde 1,6 procent (2021: 2,2 procent) og omfattede de kollektive forsikringer og CFR (Centralt Forenings Register).

Af de samlede midler gik 0,8 procent (2021: 1,3 procent) til eliteaktiviteter, mens breddeidrætsaktiviteterne udgjorde 4,6 procent (2021: 3,5 procent). Omkring 6,6 procent (2021: 6,6 procent) af de samlede midler blev anvendt til DIF’s servicevirksomhed såsom Public Affairs, Ledelsessekretariatet og Kommunikation samt Idrætsliv.

Administrationen, dvs. Økonomi, IT, HR og fællesudgifter anvendte 4,6 procent (2021: 4,1 procent) af de samlede midler. Udgifter til bestyrelse, repræsentantskab, national- og international mødevirksomhed samt udvalg udgjorde 1,5 procent (2021: 1,5 procent) af de samlede midler.

Kontorudlejning og hotelfaciliteter anvendte 1,2 procent (2021: 1,7 procent), mens der blev anvendt 2,7 procent (2021: 2,9 procent) til prioritetsrenter og afskrivninger på bygninger.

Har du spørgsmål?