DIF's forenings- og frivilligheds­udspil

Foreningslivet er nøglen til et helt Danmark. Derfor har DIF, DGI og DUF lavet et fælles politisk udspil om foreningsliv og frivillighed. Udspillet giver samtidig en række anbefalinger på området.
Foreningslivet er nøglen til et helt Danmark. Derfor har DIF, DGI og DUF lavet et fælles politisk udspil om foreningsliv og frivillighed. Udspillet giver samtidig en række anbefalinger på området.

Foreningslivet i DIF, DGI og DUF er med samlet ca. 2,8 mio. medlemmer i ca. 18.000 lokale foreninger de helt centrale aktører i det demokratiske og folkeoplysende foreningsliv. De frivillige fællesskaber i foreningslivet, båret af over 600.000 frivillige, er hjørnestene i opbygningen af det danske samfundsfællesskab.

Det er de hverdagsfællesskaber, hvor helt almindelige danskere mødes året rundt og får demokrati og deltagelse ind under huden, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Vores udspil

For at flere kommer med i de stærke frivillige fællesskaber i foreningslivet, kræves en løbende justering af rammerne for foreningslivet. Udspillet er udgivet i 2019.

I udspillet foreslås:

  • Mindre bureaukrati
  • Armslængde fra stat og marked til foreningslivet
  • Projekter skal afløses af partnerskaber
  • Synliggørelse af civilsamfundets værdi
  • Fritidspas i alle kommuner
Download udspillet her
Debatindlæg

Hans Natorp: Fritidspas virker – hvis det gøres rigtigt

"Det er ikke nok udelukkende at give økonomisk tilskud for at få socialt udsatte børn og unge med i foreningslivet", understreger Hans Natorp formand i DIF.

Læs hele debatindlægget her

Har du yderligere spørgsmål?