Børn og unge i DIF idrætten

Vi tager ansvar for fremtidens idræt for børn og unge. På denne temaside har vi samlet en masse om, hvad vi gør på børne- og ungeområdet, så du nemt kan danne dig et overblik over vores mange indsatser og initiativer på tværs af organisationen. 

Alle børn og unge har ret til et aktivt og sundt liv.

Vi er Danmarks største børne- og ungeorganisation, og vi arbejder for en fremtid, hvor alle børn og unge har ret til et aktivt og sundt liv.

Det betyder bl.a.:

 • at alle børn fortjener kompetente trænere,
 • ret til at være en del af foreningslivet,
 • at de via idrættens fællesskaber har mulighed for at udvikle sig - både inde og uden for banen. 

Vi mener derfor, at fællesskaber i foreningslivet skal spille ind i alle faser af unges liv.

I samarbejde med forbundene vil vi arbejde med miljøet i foreningen som en helhed. Aktiviteter og fællesskaber i foreningsidrætten skal tage udgangspunkt i børnenes hverdag og ønsker, og vi skal sikre, at vores konkurrencestrukturer og trænerkompetencer understøtter børn og unges udvikling.

Det skal være trygt og motiverende at dyrke idræt i en forening.

Vores fire målsætninger for området

 1. Vi vil sikre trygge og udviklende miljøer i idrætsforeningerne

 2. Vi vil udvikle fremtidens idrætstilbud til og sammen med unge

 3. Vi vil øge andelen af grundskoler og daginstitutioner, der implementerer idræt og bevægelse i hverdagen

 4. Vi vil sikre sunde og ambitiøse talentmiljøer

Børne- og ungesyn

I oktober 2023 lancerede vi nyt børne- og ungesyn, som bygger på fire principper:

 • Alle børn og unge skal have adgang til idrættens fællesskaber
 • Alle børn og unge skal mødes af kompetente voksne i idrættens fællesskaber
 • Alle børn og unge skal inddrages og have medbestemmelse i idrættens fællesskaber
 • Idrættens fællesskaber skal fremme trivsel og udvikling hos alle børn og unge
Læs mere her

Overblik over indsatserne på børne- og ungeområdet

Ny indsats

Fremtidens idræt for børn og unge (FIBU)

Med støtte fra A. P. Møller Fonden har vi udviklet en ny indsats på børn- og ungdomsområdet. FIBU rummer fire overordnede indsatsområder: Øge kapaciteten, styrke fundamentet, fokus på rekruttering og involvering samt skabe synlighed og dele viden. Alt sammen for at udvikle fremtidens idræt for børn og unge.

 

Læs mere

IDRÆT I SKOLE- OG DAGTILBUD

Politikker og udspil

DIF's anbefalinger om livestreamning

Vi anbefaler, at der ikke livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år. I de nye anbefalinger er der også gode råd i de tilfælde, hvor klubber og forbund alligevel livestreamer. 

Bliv klogere på vores anbefalinger her
Politiker og udspil

DIF's skole politiske udspil

Vi har udarbejdet et skole politisk udspil, hvor vi har syv mål for bevægelse i grundskolen

Læs om de syv mål her

Trænerrollen for børn og unge

I DIF vil vi gerne have fagligt dygtige og motiverede trænere ude i foreningslivet. Det betyder, at de er i stand til at tilrettelægge træningen efter alder og udviklingstrin. På samme tid skal trænerne være nysgerrige på børn og unge. Vi har opsat fem gode råd til børn- og ungetrænere, og der udbydes også træneruddannelser.

Læs mere

Forældrerollen

Det er vigtigt for børn og unges oplevelser med foreningsmiljøet, at de har engagerede forældre, der fokuserer på børnenes motivation frem for at udleve egne ambitioner. Derfor har vi opstillet nogle gode råd til dig, som er forældre til et barn, der dyrker idræt. Derudover findes der gratis materiale til jeres foreninger, så I selv kan hjælpe forældrene med at finde deres rolle. 

Læs mere

Det gode børne- og ungdomsliv i foreningsidrætten

I vores udspil  'Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten' finder du basisviden om, hvad der motiverer børn og unge, om nye tendenser i idrætsbilledet, rollefordelingen mellem forbund og foreninger samt en oversigt over børn og unges livsfaser i forhold til deres idrætslige udvikling.

Læs mere

Idrætsfaciliteters betydning for unge

Idrætsfaciliteter spiller en stor rolle for de unges deltagelse og trivsel i idrætten. Men faciliteter er ofte et overset emne i arbejdet med at udvikle attraktive ungdomsmiljøer. I rapporten 'FACILITETERS BETYDNING FOR UNGE' belyses de "gode" faciliteter til unge samt de unges syn på og brug af faciliteterne. Rapporten indeholder desuden en række gode pointer, som kan anvendes til at sætte faciliteterne mere på dagsordenen sammen med de unge i foreningerne.