Rentefrit lån til idrætsforeninger

DIF giver normalt ikke direkte tilskud til idrætsforeninger og enkeltpersoner. Men der er dog nogle puljer og fonde samt rentefrit lån, der kan søges.
DIF giver normalt ikke direkte tilskud til idrætsforeninger og enkeltpersoner. Men der er dog nogle puljer og fonde samt rentefrit lån, der kan søges.

Rentefrit lån til projekter i idrætsforeningen 

Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.

DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse, klubmødesteder, idrætsanlæg, idrætsfaciliteter samt faciliteter, der fremmer idræt (herunder også faciliteter i naturen) på maksimum 175.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

Husk at søge om lån, inden projektets sættes i gang. Send eventuelle tegninger og beskrivelser med låneansøgningen, der også skal indeholde foreningens sidste regnskab og love. Hvis foreningen melder sig ud af sit specialforbund, skal restgælden betales med det samme.

Låneansøgningen og dokumenter sendes til Johnny på: jhb@dif.dk

For yderligere information: tlf.  63 21 33 41

Hent ansøgningsskema som pdf: 

Rentefrit lån

Kontakt DIF Økonomi, hvis du har spørgsmål om rentefrit lån