Politikker og holdninger

DIF's børne- og ungeudspil

Foreningsidrættens spiller en væsentlig rolle i danske børn og unges liv. 935.000 af vores i alt knap 2 mio. medlemmer er under 25 år.
Foreningsidrættens spiller en væsentlig rolle i danske børn og unges liv. 935.000 af vores i alt knap 2 mio. medlemmer er under 25 år.

I foreningen opdager børn og unge glæden ved at bevæge sig og her lægges grunden til et aktivt liv med fællesskaber og personlig udvikling.

Derfor skal foreningsidrætten danne den bedst mulige ramme om aktiviteterne til gavn for alle børn og unge, der ønsker at udfolde sig på idrætsarenaen – uanset ambitioner eller niveau.

I vores udspil  'Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten' finder du basisviden om, hvad der motiverer børn og unge, om nye tendenser i idrætsbilledet, rollefordelingen mellem forbund og foreninger samt en oversigt over børn og unges livsfaser i forhold til deres idrætslige udvikling.

Vi har identificeret fire udviklingsområder, som er væsentlige for at skabe et godt idrætsmiljø for børn og unge. I forbindelse med hvert tema kan du læse DIFs anbefalinger på området:

  • Trænere og ledere
  • Træning/konkurrence
  • Forældre
  • Det gode idrætsmiljø

Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten

Download udspillet her

Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten - PIXI udgave

Download udspillet her

Kontakt