Værktøjer

Daglig ledelse

Den daglige drift og ledelse i foreningen er afgørende for at medlemmer, frivillige og forældre har en god og motiverende oplevelse i foreningen.
Den daglige drift og ledelse i foreningen er afgørende for at medlemmer, frivillige og forældre har en god og motiverende oplevelse i foreningen.

At foreningen har en kompetent ledelse og en relevant organisering er ikke kun bestyrelsens ansvar, men også et ansvar som hviler på trænere og ledere, som i lige så høj grad er med til at praktisere foreningens værdier og arbejdsgange. Med en god foreningsledelse er det ofte lettere at rekruttere og fastholde både aktive medlemmer og frivillige - og det danner samtidig et stabilt grundlag for udvikling.   

Anbefalinger

  • Ledelse af idrætsforeninger handler om sammenspillet mellem bestyrelsen, frivillige og eventuelt lønnede medarbejdere. Nøgleordene for god ledelse er transparens og demokrati samt information og kommunikation på tværs.

  • I sin ledelse bør idrætsforeninger arbejde bevidst med sine visioner og målsætninger. Her er det vigtigt at inddrage sine medlemmer i beslutningsprocesserne, hvilket med fordel gøres gennem løbende og åben dialog. For det er vigtigt med en synlig og aktiv ledelse og bestyrelse, og generelt bør både intern og ekstern kommunikation være et yderst vigtigt fokusområde for ledelsen.

  • Bestyrelsens og ledelsens arbejde bunder yderligere i at sikre foreningens overlevelse. Derfor skal der arbejdes mod at skabe og udvikle rammer, der kan efterkomme de ønskede og fremtidige behov. En forudsætning for dette er, at foreninger skal turde at være omstillingsparate og prøve nye ting af – det er bedre at lave fejl end at lave ingenting.

  • Det betyder også, at foreningen bør arbejde proaktivt med professionalisering i form af konstant sikring af kvalitet og optimering på tværs i foreningen. Dette kan være gennem kurser og uddannelse eller investeringen i konsulenthjælp udefra.

Benyt dig af vores digitale værktøjer i Idrættens E-læring

Årshjul

Det kan være svært for både frivillige og medlemmer at overskue og holde styr på de kommende opgaver og aktiviteter. Derfor kan det være en god idé at lave et – nyt? – årshul for jeres forening, som giver overblik over den igangværende eller kommende sæson.

Dokumenter til download

Statements og anbefalinger

Organisation og foreningsledelse

Anbefalinger og statements

Kommunikation og markedsføring
Daglig ledelse

Viden og værktøjer

Find en masse værktøjer og nyttig viden i vores 'vidensbank', der består af en samling udgivelser der omhandler alt fra aldersrelateret træning for børn og unge til miljørigtig idrætsbyggeri og bekæmpelse af seksuelle krænkelser. 

Se udgivelser

Har du spørgsmål?