Til dig, som er idrætslærer og gerne vil tilbyde dine elever DIF træner 1

Samarbejde med gymnasiet

Vi tilbyder kompetencegivende træneruddannelsesforløb til eleverne i gymnasiet via deres idrætstimer og idrætslærer
Vi tilbyder kompetencegivende træneruddannelsesforløb til eleverne i gymnasiet via deres idrætstimer og idrætslærer

DIF og Gymnasieskolens Idrætslærerforening (GI)har indgået et samarbejde, hvor formålet er at tilbyde et kompetencegivende træneruddannelsesforløb til eleverne i gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i DIF’s træneruddannelsesstruktur, som består af fire niveauer - se den her. 

Hvad går det ud på?

Samarbejdet omfatter i første omgang niveau 1 – også kaldet DIF Træner 1. Uddannelsen består af:

 • en idrætsteoretisk del, som eleverne har mulighed for at erhverve sig i gymnasieskolen
 • en specialisering inden for en bestemt idræt, som de respektive specialforbund står for

Omfanget er i DIF-regi nomineret til ca. 25 lektioner (uden forberedelse). Lektionerne kan evt. reduceres, da forberedelsestiden kan medregnes i disse.

Hvordan fungerer det?

Samarbejdet fungerer således, at den respektive idrætslærer tilmelder sig forløbet i begyndelsen af et skoleår. I løbet af idrætsundervisningen skal eleverne gennemgå det indhold, der er beskrevet i lektionsplanen.
Du kan hente lektionsplanen her

Det er op til idrætslæreren at vurdere, om DIF’s undervisningsmateriale skal benyttes, eller om emnerne kan behandles via andet materiale.

Når idrætslæreren har tilmeldt sin klasse, sender DIF et usb-stik med powerpoints samt undervisningsnoter, som kan benyttes i forbindelse med undervisningen.

Når året er omme, indsender idrætslæreren en liste med data på de elever, som har gennemført undervisningen. Herefter vil idrætslæreren modtage diplomer, som gives til eleverne.

Det får eleverne ud af uddannelsen 

I forbindelse med DIF's træneruddannelser er der udarbejdet en udbytteprofil for hvert niveau: 

1. Social- og samarbejdskompetencer
Kommunikere med forskellige interessenter (udøvere, forældre, trænere, ledere).

2. Idrætsfaglige kompetencer 

 • Udføre korrekt førstebehandling af en akut opstået skade (RICEM), krampe eller lign.
 • Forstå udviklingsmæssige forskelle på børn og voksne i forhold til træningen. 
 • Viden om forebyggelse af idrætsskader og betydningen af korrekt genoptræning.
 • Viden om motiverende faktorer i forhold til det at dyrke idræt.

3. Organisatoriske og administrative kompetencer 

Kende de administrative opgaver i forbindelse med egen trænerrolle.

4. Pædagogiske kompetencer 

 • Forstå og følge en årsplan.
 • Opstille mål for træningen (idrætslige og sociale mål).
 • Med udgangspunkt i målgruppen kunne udvælge, igangsætte og tilpasse målrettede aktiviteter.
 • Igangsætte en motiverende og lærerig undervisning.
 • Udvælge og overordnet forklare indholdet i et træningsprogram – herunder opvarmningsprogram og udstrækning.
 • Skabe sammenhæng mellem opstillede mål for undervisningen og den anvendte pædagogik (metodik, lærerrolle).
 • Forstå at der er forskellige måder at lære på (se, høre, prøve mm.).

Undervisningsmaterialer 

Vi har udviklet en række materialer, som idrætslæreren er velkommen til at benytte sig af. Alt materialet er som udgangspunkt gratis. Emnehæfterne kan hentes som PDF (gratis), men det er også muligt at købe klassesæt. E-læringsmodulet er gratis.

Tre emnehæfter som dækker hele indholdet:

Derudover:

 • Lærervejledning som gennemgår, hvad eleverne skal have ud af de enkelte lektioner og hvilke emner, der kan tages op.
 • Undervisningsnoter til DIF's powerpoints, hvor emner og forslag til diskussionsspørgsmål er udførligt bearbejdet.
 • Idrætsskadekurset som e-læring 

Hvad er Idrætslærerens rolle?

Idrætslærerens rolle består i at tilmelde sin klasse, gennemføre undervisningen, vurdere om de enkelte elever har opnået et acceptabelt udbytte og uddele beviser.

Hvad er DIF og GI's rolle?

DIF og GI stiller materialer til rådighed samt sender diplomer til idrætslæreren ved skoleårets udgang.

Tilmelding via mail

Hvis du er interesseret i at tilmelde din klasse til forløbet, skal du sende:

 • Dit navn og e-mail
 • Skolens navn og adresse
 • Klasse og antal elever 

Mailen sendes til Marianne Uhrskov, uddannelse@dif.dk, tlf. 63 21 33 45

Efter endt forløb

Sender du et Excel ark med:

 • Navne
 • evt. idrætsgren, de dyrker

Mailen sendes til Marianne Uhrskov, uddannelse@dif.dk, tlf. 63 21 33 45

For mere information

Har du nogle spørgsmål til forløbet eller samarbejdet, så skal du kontakte:

 • Andreas Schiørring (GI' bestyrelse); 51 94 68 06, andreas.schioerring@akat.dk
 • Emil Peter Søhus (Danmarks Idrætsforbund); 23 30 45 22, eps@dif.dk

Se også andre træneruddannelser i DIF

Indholdsansvarlig