Formænd for Danmark Idrætsforbund

Siden DIF's stiftelse i 1896 har der i alt været forskellige personer på formandsposten. Læs her kort om deres baggrund og bidrag til DIF
Siden DIF's stiftelse i 1896 har der i alt været forskellige personer på formandsposten. Læs her kort om deres baggrund og bidrag til DIF

Fra 1896-1897: Victor Hansen

Kontreadmiral og forfatter Victor Hansen var den første formand i DIF. Han stiftede bl.a. Danmarks første idrætsblad "Tidsskrift for Sport" i 1884, hvor han var hovedredaktør indtil 1892. Han var kun formand i et år, men beholdt titlen præsident til sin død i 1912.

Fra 1897-1899: Holger Forchhammer

Overlæge Holger Forchhammer er med sine blot 31 år, da han indtrådte, den hidtil yngste formand for DIF. Han blev kendt for sit store arbejde for at fremme børn og unges adgang til idræt.

Fra 1899-1901: Niels V. Holbek

Oberst Niels Vilhelm Sofus Holbek var formand i kun to et halvt år, men det var en brydningstid, hvor forbundet kæmpede sig gennem børnesygdomme henimod en struktur, der skulle blive fremtidens. Han blev det første medlem for Danmark af den Internationale Olympiske Komité (1899).

Fra 1901-1909: Fritz Hansen

Oberstløjtnant Fritz Hansen lykkedes med at bringe DIF ind i organisatorisk faste rammer, højne dets anseelse ved prins Christians overtagelse af protektoratet (1905), og at bringe idrætsmændene i forbindelse med den store verden gennem deltagelse i verdensstævner. Han var desuden formand for Danmarks Olympiske Komité (1905-1921).

Fra 1909-1922: Johan L. Nathansen

Overretssagfører Johan Ludvig Nathansen oprettede i 1907 Dansk Svømme- og Livrednings-forbund og var samme år medstifter af Dansk Fægte-Forbund. Nathansen var i besiddelse af ualmindelig organisatoriske evner og økonomisk indsigt. DIF voksede under hans ledelse både i omfang og styrke.

Fra 1922-1941: Holten F. Castenschiold

Kammerherre, generalmajor og kommandant, Holten Frederik Castenschiold, var medstifter og formand for Dansk Militært Idrætsforbund 1918-1922 og æresformand for Dansk Ride Forbund fra stiftelsen i 1918. Amatøridrætten lå ham stærkt på sinde, men herudover nåede han at markere sig personligt som DIF's formand i bl.a. forholdet til arbejderidrætten, lægekontrol- og instruktørsager.

Fra 1941-1947: Herbert Sander

Oberst Herbert Sander begyndte idræts-karrieren i 15-års alderen med fægteuddannelse og var ifølge flere kilder Danmarks ubestridte fineste klinge. Med varm interesse for idræt gik han først ind i Dansk Fægte Forbund, Dansk Militært Idrætsforbund og DIF.

Fra 1947-1962: Leo Frederiksen

En af landsretssagfører Leo Frederiksens første opgaver var at medvirke til indførelsen af Tipstjensten. Han bestred formandsposten i DIF  i 15 år og var også formand for Danmarks Olympiske Komité (1957-1969). Han så deltagelsen i OL som vigtigere end sejren.

Fra 1962-1968: Gudmund Schack

Grosserer Gudmund Schack var medlem af og senere formand for Danske Studenters Roklub (1939-1957). Han gjorde et kæmpe arbejde for at skaffe penge til handicapidrætten, der dog først blev optaget i DIF, efter at han var trådt tilbage.

Fra 1969-1978: Kurt Møller

Advokat Kurt Møller var bestyrelsesmedlem i DIF fra 1964. Han tog initiativ til udflytningen til DIF´s nuværende domicil, Idrættens Hus, og var formand for Idrættens Forskningsråd 1970-81.

Fra 1978-1983: Svend O. Hansen

Landsretssagfører Svend O. Hansen begyndte idrætskarrieren som løber og blev dansk ungdomsmester i 1500 meter løb i 1944. Han var medlem af Dansk Idræts-Forbunds bestyrelse i 1964 og formand for økonomiudvalget i 1975. Hansen var formand for DIF frem til sin død i 1983.

Fra 1983-2007: Kai Holm

Ingeniør (M.IDA) Kai Holm's formandstid var præget af oprettelsen af Team Danmark, sammenlægningen af DIF og DOK samt den store stigning i tipsmidlerne. Han var forinden i en årrække formand for svømmeforbundet. I 1995 blev han præsident for International Masters Games Association. Medlem af IOC fra 2002 til 2008.

Fra 2007-2021: Niels Nygaard

Hoteldirektør Niels Nygaard har været medlem af DIF's bestyrelse siden 1992. Han var næstformand, da han i 2007 blev valgt som Kai Holms efterfølger. Som ung var han eliteudøver inden for atletik, og senere var han i en periode på seks år formand for Dansk Atletik Forbund. Niels Nygaard har modtaget Den Olympiske orden for bidraget til den olympiske bevægelse som medlem i både IOC og EOC. 

Fra 2021-: Hans Natorp

Dataingeniør Hans Natorp har siden 2016 været næstformand i DIF's bestyrelse. I 2010-2017 var han formand for Dansk Sejlunion og har i mange år siddet i mange forskellige bestyrelser inden for både idræt og erhvervsliv og særligt inden for idrætten været en del af forskellige arbejdsgrupper omkring bl.a. strategiaftaler med specialforbund, Bevæg Dig For Livet og politisk program.