Repræsentantskab

Hvordan foregår vedtagelse af bestyrelsen, love og vedtægter? Læs mere om repræsentantskabets rolle her på siden og læs mere om den nuværende rammeaftale med kulturministeriet for DIF.
Hvordan foregår vedtagelse af bestyrelsen, love og vedtægter? Læs mere om repræsentantskabets rolle her på siden og læs mere om den nuværende rammeaftale med kulturministeriet for DIF.

Repræsentantskabet er DIF’ øverste myndighed. Det er repræsentantskabet der blandt andet vedtager nye love for idrætten, vælger medlemmerne af DIF’s bestyrelse og behandler DIF’s regnskab og budget. 

Hvem består repræsentantskabet af?

Repræsentantskabet består af:

Hvor mange stemmer har hvert forbund?

Hvert forbund har et antal stemmer, som afhænger af forbundets størrelse. Hvert forbund har minimum to repræsentanter ( stemmer) og for hvert ekstra  halvtredsindstyvetusinde medlem har forbundet én ekstra stemme. Det vil sige, at et forbund der f.eks. har 8000 medlemmer, har to stemmer, mens et forbund, der har 70.000 medlemmer, har tre stemmer.

Repræsentantskab

Årlige møder

Repræsentantskabet mødes to gange årligt på hhv. DIF’s årsmøde i maj og DIF’s budgetmøde i oktober. På årsmødet stilles lovforslag, regnskabet godkendes, og der er valg til DIF’s bestyrelse. På budgetmødet stemmes der ikke, mens bestyrelsen præsenterer budgettet for det kommende år og andre aktuelle sager drøftes. Årsmødet er åbent for pressen, mens det ikke gør sig gældende for budgetmødet.

 

Se datoer for kommende årsmøder og budgetmøder under "læs mere."

Læs mere om seneste årsmøder

Rammeaftale med kulturministeriet

DIF indgår en rammeaftale med Kulturministeriet, hvori der fastsættes mål for en årrække – typisk fire år ad gangen. Rammeaftalen består af en række resultatmål inden for DIF’s kerneområder og herunder en række konkrete operationelle mål. Hvert år indgår en afrapportering på disse mål i DIF’s regnskab for det forgange år, ligesom der afholdes et møde med Kulturministeriet, hvor målopfyldelsen drøftes.

Nyheder fra DIF's årsmøder

For mere information