Politikker og holdninger

Strategi for København

Vores strategi for København går ud på at gøre København til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktiv byudvikling og folkelige idrætsevents.
Vores strategi for København går ud på at gøre København til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktiv byudvikling og folkelige idrætsevents.

DIF's strategi for København

København er en speciel som by, som kommune og som arena for idrætten. Uden København kan vi ikke opnå succes med vores målsætning om at bevæge danskerne og gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

På den ene side er København en international by, der er et udstillingsvindue for Danmark, og på den anden side en by, hvor den nære velfærd og trivsel for borgerne er i centrum. Det er derfor DIF’s rolle, som en relevant samfundsaktør, at bidrage til en positiv samfundsudvikling på alle politikområder, hvor idrætten kan bidrage.

DIF’s strategi for København har derfor omdrejningspunkt i de følgende seks ambitiøse målsætninger:

 1. Flere børn og unge i København skal være idrætsaktive i foreningerne.
 2. Mindre ulighed i idrætsdeltagelsen i København.
 3. En aktiv byudvikling, der skaber rammer for aktive borgere.
 4. København skal være et internationalt fyrtårn for idræt og fysisk aktivitet.
 5. Eliteidrætten og events skal være en del af Københavns Kommunes identitet.
 6. Idrætten skal være en samfundsaktør, der tager socialt ansvar i København.

Ny samarbejdsaftale med Københavns Kommune

I 2021 indgik vi i samarbejde med DGI en ny ambitiøs samarbejdsaftale med Københavns Kommune kaldet ”Verdensby i bevægelse”.


Samarbejdsaftalen er indgået på øverste politiske niveau med Københavns Kommunes overborgmester og samtlige fagborgmestre, hvilket betyder at idrætten kommer til at bidrage til Københavns udvikling på alle politikområder.

Samarbejdsaftalen ”Verdensby i bevægelse” består af fem strategiske temaer, som tilsammen skal indfri målsætningen om at gøre København til et internationalt fyrtårn for idræt, bevægelse og social bæredygtighed.

Strategiske temaer:

 1. Byudvikling og social bæredygtighed
 2. Flere aktive københavnere
 3. Et internationalt perspektiv med netværksdannelse og sammenligninger med andre storbyer
 4. Øget samspil og partnerskaber mellem kommunale institutioner og civilsamfundet
 5. Datadrevne indsatser

Læs hele samarbejdsaftalen ”Verdensby i bevægelse” her.

Kontakt