Det arbejder vi for

Idrættens fysiske rammer

En bredt udvalgt af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske rammer er en forudsætning for alle former for idræt. At bevare, udvikle, udnytte og skabe nye faciliteter og arealer til idræt er vigtigt for et stærkt idræts- og foreningsliv.
En bredt udvalgt af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske rammer er en forudsætning for alle former for idræt. At bevare, udvikle, udnytte og skabe nye faciliteter og arealer til idræt er vigtigt for et stærkt idræts- og foreningsliv.

I DIF mener vi, at alle skal have mulighed for at dyrke netop den idræt, de brænder for. Det kræver et alsidigt udbud af faciliteter, arealer og sportslige miljøer, som er tilgængelige og indbydende for alle. Ud over relevante faciliteter til konkurrence og træning, skal der også være faciliteter til spontane og sociale fællesskaber.

I DIF vil vi indtage en markant rolle i debatten om idrættens fysiske rammer. Vi vil sørge for, at foreningsidrætten får en stemme i debatten, men vi vil også udfordre vanetænkning og politiske prioriteringer. Som interesseorganisation for idrætten bredt set vil vi fokusere på en national indsats, hvor vi gennem strategisk interessevaretagelse vil påvirke beslutningstagere i stat og kommune, så vi sammen kan skabe bedre fysiske rammer for idræt.

Her på siden kan du læse mere om DIF’s konkrete indsatser, relevant viden om idrættens fysiske rammer og kontaktdetaljer på ansvarlige medarbejdere.

Danske trailcentre

DIF og Lokale og Anlægsfonden er gået sammen om at udvikle trailcentre. Her kan du læse mere om baggrunden for udviklingsarbejdet.

Læs mere danske trailcentre

Outdooridræt

DIF arbejder på en lang række projekter og politiske indsatser, som kan fremme mulighederne for outdooridræt på en bæredygtig måde.

Læs mere om outdoor

Nye muligheder i gamle gymnastiksale

DIF har sammen med Lokale og Anlægsfonde igangsat et udviklings- og formidlingsprojekt, der skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale.

Læs mere her

Mere om idrættens fysiske rammer

Herunder kan du hente en række af rapporter og publikationer, som ligger til grund for DIF's arbejde med idrætsfaciliteter, byudvikling og outdooridræt.

Har du spørgsmål?