Det arbejder vi for

Idrættens fysiske rammer

En bredt udvalgt af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske rammer er en forudsætning for alle former for idræt. At bevare, udvikle, udnytte og skabe nye faciliteter og arealer til idræt er vigtigt for et stærkt idræts- og foreningsliv.
En bredt udvalgt af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske rammer er en forudsætning for alle former for idræt. At bevare, udvikle, udnytte og skabe nye faciliteter og arealer til idræt er vigtigt for et stærkt idræts- og foreningsliv.

I DIF mener vi, at alle skal have mulighed for at dyrke netop den idræt, de brænder for. Det kræver et alsidigt udbud af faciliteter, arealer og sportslige miljøer, som er tilgængelige og indbydende for alle. Ud over relevante faciliteter til konkurrence og træning, skal der også være faciliteter til spontane og sociale fællesskaber.

I DIF vil vi indtage en markant rolle i debatten om idrættens fysiske rammer. Vi vil sørge for, at foreningsidrætten får en stemme i debatten, men vi vil også udfordre vanetænkning og politiske prioriteringer. Som interesseorganisation for idrætten bredt set vil vi fokusere på en national indsats, hvor

vi gennem strategisk interessevaretagelse vil påvirke beslutningstagere i stat og kommune, så vi sammen kan skabe bedre fysiske rammer for idræt.

Her på siden kan du læse mere om DIF’s konkrete indsatser, relevant viden om idrættens fysiske rammer og kontaktdetaljer på ansvarlige medarbejdere.

Danske trailcentre

Læs mere danske trailcentre
Idrættens fysiske rammer

Outdoor

Læs mere om outdoor
Faciliteter

Gymnastiksale

Læs mere her

Har du spørgsmål?