Udgivelser

Træningsplanlægning- præstationsoptimering med periodisering

Træningsplanlægning - præstationsoptimering med periodisering er en bog for træneren, der ønsker et værktøj til at lave bedre træningsprogrammer.
Træningsplanlægning - præstationsoptimering med periodisering er en bog for træneren, der ønsker et værktøj til at lave bedre træningsprogrammer.

Bogen gennemgår periodiseringens historie fra det gamle Grækenland, over den tidligere østblok frem til vore dage. De tre vigtigste argumenter for at anvende periodiserede træningsprogrammer gennemgås. 

Fundamentet for at lave periodiserede træningsprogrammer for en specifik sportsgren er en arbejdskravsanalyse, der beskriver de fysiske krav som en sportsudøver må leve op til for at kunne konkurrere succesfuldt i den givne sportsgren.

Arbejdskravsanalysen skal følges op med en kapacitetsanalyse, der beskriver udøverens nuværende kapacitet i forhold til de ultimative krav. Principperne for at udarbejde både en arbejdskravsanalyse og en kapacitetsanalyse beskrives i bogen.

Desuden så beskriver bogen forskellige modeller til at lave periodiserede træningsprogrammer. Bogen går også et skridt dybere og "dekonstruerer" de forskellige systemer i en beskrivelse af de fundamentale, effektive elementer af periodisering.

For at være praktisk anvendeligt skal viden om periodisering kunne anvendes til at lave et træningsprogram. I denne bog får du en klar, trinvis proces til at lave et periodiseret træningsprogram.

Forfatter: Karsten Jensen

100 sider
Pris kr. 165,00 

Bogen kan bestilles i vores webshop på ie.dif.dk her.