DIF’s rammeaftale 2021-2024

Rammeaftale med Kulturministeriet

DIF indgår en rammeaftale med Kulturministeriet, hvori der fastsættes mål for en årrække – typisk fire år ad gangen.
DIF indgår en rammeaftale med Kulturministeriet, hvori der fastsættes mål for en årrække – typisk fire år ad gangen.

Rammeaftalen består af en række resultatmål inden for DIF’s kerneområder og herunder en række konkrete operationelle mål. Hvert år indgår en afrapportering på disse mål i DIF’s regnskab for det forgange år, ligesom der afholdes et møde med Kulturministeriet, hvor målopfyldelsen drøftes.

Download rammeaftale for 2021-2024 her

Hent her

Operationelle mål

Hent her

For mere information