Udgivelser

Olympiske værdier og konflikter

I perioden fra 1960’erne og frem til 1980’erne var den olympiske idé og den Internationale Olympiske Komité (IOC) under pres fra mange sider.
I perioden fra 1960’erne og frem til 1980’erne var den olympiske idé og den Internationale Olympiske Komité (IOC) under pres fra mange sider.

De politiske konflikter på den globale scene satte markante spor, kommercialiseringen udhulede forældede amatørregler, doping blev et åbenlyst problem, og nogle af de grundlæggende olympiske værdier blev sat til debat i forlængelse af ungdomsoprør og kvindefrigørelse.

I netop denne periode havde danskeren Ivar Vind sæde i IOC – fra 1959 til sin død i 1977 - og han fik en central placering. Ivar Vind har formodentlig været den mest magtfulde dansker i international idræt.

Bogen tager afsæt i tiden for 50 år siden i 1971 – i forbindelse med Dansk Idræts-Forbunds 75 års jubilæum. Mange af datidens konflikter er stadig aktuelle og bogen analyserer konflikterne fra dengang til i dag.

Om forfatterne

Else Trangbæk
Professor emerita, Københavns Universitet, ph.d. i historie

Søren Riiskjær
Cand. phil, Har deltaget i et omfattende idrætspolitisk arbejde nationalt og internationalt

Morten Mølholm Hansen
Cand.scient.pol, direktør i Danmarks Idrætsforbund/
generalsekretær i Danmarks Olympiske Komité

Bogen udkommer 19. juni 2021

ISBN: 978 87 91705 007

170 sider
Pris kr. 249,00 inkl. moms

Dertil lægges porto samt et gebyr på 15 kr. for forsendelsesmateriale.

Bogen kan bestilles på uddannelse@dif.dk