Idræts­certificeret dagtilbud

Styrk jeres børnehave, vuggestue eller dagpleje ved at blive idrætscertificeret. Gennem idræt, leg og bevægelse styrkes børnenes grundmotoriske fundament, trivsel og glæde ved at bevæge sig.
Styrk jeres børnehave, vuggestue eller dagpleje ved at blive idrætscertificeret. Gennem idræt, leg og bevægelse styrkes børnenes grundmotoriske fundament, trivsel og glæde ved at bevæge sig.

Bag idrætsinstitutionerne står Danmarks Idrætsforbund (DIF) og VIA University College (VIA).

DIF og VIA har siden 1999 arbejdet med pædagogisk idræt, som en gennemgående filosofi i vores idrætsinstitutioner. For at blive certificeret idrætsinstitution skal institutionens personale/dagplejerne opkvalificeres i brugen af pædagogisk idræt, og idræt, leg og bevægelse skal opprioriteres i hverdagen. En idrætsinstitution har således fokus på, at børnene styrker deres grundmotoriske fundament og oplever glæden ved at bevæge sig, samtid med at deres sundhed, trivsel og generelle færdigheder styrkes gennem idrætsaktiviteterne.

Hvad skal der til for at blive en idrætsinstitution?

For at blive en certificeret idrætsinstitution skal hele personalegruppen gennemgå et kompetenceløft, som skaber en fælles metodik og fælles kropslig og sproglig referenceramme for alle institutionens medarbejdere. Formålet er at skabe en kultur, hvor idræt, leg og bevægelse er omdrejningspunkt for hele institutionens hverdag.

Hvis du vil have uddybende information om, hvordan man bliver idrætscertificeret, kan du downloade nedenstående folder:

Bliv idrætscertificeret

Læs mere om, hvordan I kan blive en idrætscertificeret.

Download folder

Vil I være idrætsinstitution?

Hvis I ønsker at blive enten idrætsbørnehave, -vuggestue eller -dagpleje, er I meget velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktpersoner. Første step er et uforpligtende møde, hvor vi i fællesskab drøfter jeres ønsker og overvejelser.

Som kommune er I også velkomne til at tage kontakt, hvorefter vi tager en indledende snak, som vil klæde jer på til at udvælge én eller flere institutioner, som kunne have gavn og glæde af at blive idrætscertificeret.

Kontaktpersoner