Idrætsskoler

Styrk skolen ved at blive certificeret idrætsskole og styrk elevernes grundmotoriske fundament, alsidige færdigheder inden for idrætten og glæden ved at bevæge sig.
Styrk skolen ved at blive certificeret idrætsskole og styrk elevernes grundmotoriske fundament, alsidige færdigheder inden for idrætten og glæden ved at bevæge sig.

bliv

idrætsskole

Idrætsskoler og kompetenceløft.

Læs mere om certificering og de forskellige muligheder for at blive idrætsskole.

Download

Hvorfor blive idrætsskole?

Gennem opkvalificering og opprioritering af idrætten styrker I som certificeret idrætsskole elevernes grundmotoriske fundament, deres evne til at mestrer alsidige færdigheder inden for idræt samt deres glæde ved bevægelse. Elever på idrætsskoler lærer mere, trives bedre og deres sundhed øges.

Bag idrætsskolerne står et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark (TD) og VIA University College.


Hvad skal der til for at blive en idrætsskole?

Som certificeret idrætsskol skal I blandt andet prioritere 4-6 ugentlige idrætslektioner fra 1. – 9. klassetrin, en idrætskoordinator samt et team omkring idrætsfaget. Derudover får alle lærerne et helhedsorienteret kompetenceløft omkring mindset, viden, færdigheder og forankring. Formålet er at skabe en kultur, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunkt for hele skolen.


Vil I være idrætsskole?

Hvis I som skole ønsker at blive idrætsskole, er I meget velkomne til at kontakte nedenstående kontaktpersoner.

Første step er et uforpligtende møde, hvor vi i fællesskab drøfter, hvilke ønsker og overvejelser I har.

Som kommune er I også meget velkomne til at tage kontakt, hvorefter vi tager en indledende snak, som vil klæde jer på til at udvælge én eller flere skoler, som kunne have gavn og glæde af at blive idrætsskole.

Kontaktpersoner