Trailcenter Almindingen

Trailcentret i Almindingen vil blive et tiltrængt mødested for de mange forskellige brugergrupper, der anvender Almindingen til motion og idræt. Almindingen er en af de mest populære skove på Bornholm. Med trailcentret vil der skabes en facilitet, som kan inspirere til ture i området og byde på gode muligheder for at mødes før og efter aktiviteter.
Trailcentret i Almindingen vil blive et tiltrængt mødested for de mange forskellige brugergrupper, der anvender Almindingen til motion og idræt. Almindingen er en af de mest populære skove på Bornholm. Med trailcentret vil der skabes en facilitet, som kan inspirere til ture i området og byde på gode muligheder for at mødes før og efter aktiviteter.

Projektet kort fortalt

Projektet tager afsæt i mountainbikemiljøet i Almindingen, som på bedste vis har synliggjort, at området ved Rytterknægten rummer store potentialer som en bæredygtig outdoorlokalitet.  Med afsæt i mountainbikemiljøet er visionen, at området åbnes mere op og synliggøres for langt flere målgrupper ved at udbygge faciliteter, servicefunktioner og aktivitetsmuligheder. Målet er, at der på lang sigt kan skabes flere tilbud om fysisk aktivitet på alle planer og for alle målgrupper i området.

Trailcenteret kommer til at bestå af en helt ny bygning, som placeres i umiddelbar tilknytning til Kongemindet. I området findes allerede gode parkeringsforhold, toiletter og en lille kiosk samt et stort udbud af mountainbikespor, ridestier og afmærkede vandreruter.

Trailcentret skal tilgodese mange forskellige brugere - både idrætsforeninger, borgere og turister. Det skal kunne anvendes både, når man kommer på egen hånd, og når man kommer som forening. Det er tanken, at det kan være udgangspunkt både for den daglige træning og for events og større løb. Desuden er det håbet, at inspirere turister, der besøger Kongemindet, til at tage en tur i området og/eller komme igen næste dag for at løbe, cykle eller ride.

For at tilgodese de mange, og meget forskellige brugergrupper, skal trailcentret rumme mange funktioner. Derfor er der i trailcentret lagt vægt på formidling, omklædningsmuligheder, lockers, depot, uformelle sociale zoner, mindre mødesteder og ét fælles foreningsrum.

Arkitektoniske greb

Trailcentrets arkitektur understøtter ønsket om at skabe en række sociale zoner og uformelle opholdssteder. Det arkitektoniske greb der er anvendt, er et trædække, hvorpå alle funktioner er placeret.

Trædækket skaber sammenhæng og adskillelse på en og samme tid. Det forgrener sig ud i fire retninger og skaber fire ender med hver sit opholdssted. Den midterste del rummer desuden overdækkede og semioverdækkede opholdsarealer. Herudover kan man sætte sig på kanten af trædækket hvor som helst eller trække sig lidt væk fra trailcentret og sidde på bænke under trækronerne.

Bagsiden af trailcentret (ankomstsiden fra Kongemindet) udnyttes til én lang informationsvæg, hvor trailcentrets servicefaciliteter, aktivitetsmuligheder og naturoplevelser formidles.

Trailcenterets beliggenhed

Trailcentret etableres ved Rytterknægten centralt placeret i Almindingen, øens største skovområde. Placeringen er fastlagt på baggrund af en analyse af de rekreative muligheder, infrastruktur, terræn mv. Området omkring Rytterknægten er bl.a. valgt på grund af de gode parkeringsforhold, det meget kuperet og spændende terræn samt områdets store udbud af stier, spor og ruter. Rytterknægten er bl.a. udgangspunkt for et stort udbud af mountainbikespor i forskellige sværhedsgrader, og sporene betragtes som nogle af de bedste i Danmark. Skoven er desuden helt unik i en dansk kontekst med bl.a. sprækkedale og stejle klippeskrænter.

Mulige idrætter

Placeringen i Almindingen gør trailcentret egnet som udgangspunkt for følgende idrætsaktiviteter:

 • Løb
 • Orienteringsløb
 • Trailløb
 • Ridning
 • Mountainbike
 • Gravelbike
 • Landevejscykling (i mindre grad)
 • Ski (der trækkes spor med snescooter)
 • Rulleski (i mindre grad)
 • Vandring
 • Stavgang


Selve trailcentret kan desuden anvendes til TRX, yoga, udstræk mv.

Fakta om trailcenter på Bornholm

Projektejer: Bornholms Regionskommune er projektejer og projektleder. Naturstyrelsen er lodsejer og partner i projektet. Udviklingsprocessen har omfattet en række brugerinvolverende workshops med deltagelse af foreninger og andre kommende brugere af trailcentret.

Forventede etableringsomkostninger: Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 2.7 mio. kr.

Tilknyttet tegnestue: Matters

Finansiering: Lokale og Anlægsfonden finansierer 1/3 af anlægsomkostningerne. Den resterende finansiering skal nu tilvejebringes af Bornholms Regionskommune og via yderligere fondsstøtte.

Læs også om de andre trailcentre

Kontakt