Trailcenter Almindingen

Den bornholmske natur bruges flittigt til outdoor-aktiviteter. Nu arbejdes der på at skabe faciliteter til brugerne af området med et trailcenter tæt på Rytterknægten midt i Almindingen.
Den bornholmske natur bruges flittigt til outdoor-aktiviteter. Nu arbejdes der på at skabe faciliteter til brugerne af området med et trailcenter tæt på Rytterknægten midt i Almindingen.

Projektet kort fortalt

Projektets formål har taget afsæt i MTB miljøet i Almindingen og den synergi, det skaber at kunne udbygge faciliteter/ servicefunktion og aktivitetsmuligheder, således at området åbnes mere op og synliggøres for langt flere målgrupper. Målet er, at der på lang sigt kan skabes flere tilbud om fysisk aktivitet på alle planer og for alle målgrupper i området.

Trailcenteret kommer til at bestå af en helt ny bygning som bygges i umiddelbar tilknytning til Kongemindet. I området findes allerede gode parkeringsforhold og toiletter samt en lille kiosk. Trailcentret skal rumme omklædning og opbevaring, mødested og fælles foreningsrum. Herudover en forbedring af ude- og opholdsarealer i området, en opgradering af toiletfaciliteter samt MTB- stativer til rengøring af cykler mv.

Mulige idrætter

Placeringen i Almindingen gør trailcentret egnet til følgende idrætter:

 

  • Orienteringsløb
  • Ridning
  • Landevejscykling (i mindre grad)
  • Mountainbike
  • Løb
  • Trailløb
  • Ski (der trækkes spor med snescooter)
  • Rulleski (i mindre grad)
  • Vandring
  • Stavgang

Beliggenhed for trailcenteret på Bornholm

Trailcentret etableres ved Rytterknægten centralt placeret i Almindingen, øens største skovområde. Placeringen er fastlagt på baggrund af en analyse af de rekreative muligheder, infrastruktur, terræn mv. Området omkring Rytterknægten er bl.a. valgt på grund af det meget kuperet og spændende terræn samt områdets store udbud af stier, spor og ruter.

Fakta om trailcenter på Bornholm

Projektejer: Bornholms Regionskommune er projektejer. Udviklingsprocessen gennemføres som en række brugerinvolverende workshops for alle interesserede.

Forventede etableringsomkostninger: Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 2 mio. kr.

Tilknyttet tegnestue: Matters

Læs også om de andre trailcentre

Kontakt