Vores historie

De første skridt mod indflydelse

I 1973 blev der for første gang sat ord på aktives repræsentation i dansk eliteidræt. Det skete af tidligere badminton eliteatlet, Hans Henrik Svendsen og tidligere basketball elitespiller, Ernst Jensen:

”Vi opfordrer DIF til at sørge for nedsættelse af et udvalg til vurdering af, hvorledes de aktive kan blive ligeligt repræsenteret i DIF’s og DIF’s specialforbunds beslutningsprocesser.” (Idrætsliv, 1973).

Hans Henrik og Ernst mente, at den første målsætning for et sådan udvalg måtte være at sikre alle interesserede aktive idrætsudøveres medindflydelse på beslutningsprocesserne i dansk idræt gennem repræsentation af de aktive.

Aktivkomiteens stiftelse

Den 3. April 1995 blev aktivkomiteen stiftet af Danmarks Idrætsforbund, og 5 danske atleter blev valgt blandt de 23 opstillede kandidater. Aktivkomiteens 5 medlemmer repræsenterede de aktive idrætsudøvere. Valget skete ved en demokratisk afstemning blandt 231 stemmeberettigede danske atleter, der siden 1984 havde deltaget i de olympiske lege.

De 5 første aktivkomité medlemmer blev:

 • Arne Nielsson (Kano)
 • Jens Bojsen-Møller (Sejlsport)
 • Dan Frost (Cykling)
 • Ole Riber Rasmussen (Skydning)
 • Yvonne Hansen (Kajak)

Komiteen fik med stiftelsen og valget af de 5 medlemmer en observatørpost i DIFs Eliteidrætsudvalg. Den første i denne rolle var Jens Bojsen-Møller.

I 1999 blev aktivkomiteen skrevet ind i DIFs lovregulativ, og valgperioden for komitémedlemmerne blev fastsat til en 2-årig periode. Året efter i 2000 blev komiteens antal af medlemmer ændret fra 5 til 7, og de valgte medlemmers periode blev ændret fra 2 til 4 år.

Aktivkomiteens lovregulativ blev revideret i 2005, hvor komiteen bl.a. blev udvidet igen – denne gang fra 7 til 10 medlemmer. Desuden blev Team Danmark skrevet ind i loven for på den måde at synliggøre, at aktivkomiteen var og er nedsat i et samarbejde mellem DIF og Team Danmark.

I 2021 skiftede aktivkomiteen navn og blev til Atletkomiteen på DIF’s årsmøde.

Atletkomiteens rolle gennem tiden

Atletkomiteen har gennem tiden bidraget til udviklingen af dansk eliteidræt og er blevet inddraget i forskellige beslutningsprocesser.

I 1999-2001 blev komiteen f.eks. inddraget i fastsættelsen af OL-krav, beslutningen om OL-tøjet og havde møder med de politiske ordførere vedrørende de danske eliteudøveres skatteforhold. Dertil var komiteen med til at afholde fællesmøder med Team Danmarks træner-/aktivgruppe samt var aktive i etableringen af et antidoping netværk.   

En af Atletkomiteens større roller var, da de blev inddraget i den daværende konflikt mellem Dansk Svømme- og Livredningsforbund (nu Svøm Danmark) og landsholdssvømmerne i 2001. Atletkomiteen blev inddraget på et tidligt tidspunkt og bidrog konstruktivt til en dialog mellem forbund og aktive. Rollen som ”mægler” i denne type konflikt var ny og meget lærerig. Komiteen vejledte bl.a. udøverne i konfliktløsning, hvilket landsholdssvømmerne udtrykte stor taknemlighed for. Komiteen brugte senere disse erfaringer i en uenighed mellem Dansk Taekwondo Forbund og landsholdskæmperne.

Seneste eksempel på inddragelse og involvering af Atletkomiteen var i 2019, da dokumentaren ”Svømmestjerne – Under overfladen” blev sendt på DR og ’svømmesagen’ kom frem. Her blev komiteen inddraget og gav sit perspektiv samt var rådgivende organ til bl.a. kulturministeren. Komiteen blev også efterfølgende inddraget i de initiativer, som DIF og Team Danmark igangsatte i forbindelse med den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk svømning fra 2001-2019.

International involvering og indflydelse

Den danske Atletkomité har gennem tiden haft større og mindre rolle internationalt, f.eks. da komiteen i 2001 blev inviteret til at opstille en dansk kandidat til den Internationale Olympiske Komites aktivkomite. Dette tilbud valgte komiteen at benytte sig af og endte med at pege på Michaëla Ward. Desværre fik Michaëla ikke nok stemmer til at blive valgt til IOC Aktivkomité, trods at hun, som Benny Nielsen, formand for Danmarks Idræts Forbunds aktivkomite, udtalte, ”var gjort af den helt rette støbning til den position”.

Senere har komiteen haft en repræsentant siddende i den Europæiske Olympiske Komites (EOC) aktivkomite. Seneste har været Mads Kruse Andersen, der i perioden 2008-2017 var en del af EOC’s aktivkomite og derfor født medlem ind i Aktivkomiteen fra 2008-2017.

Atletkomiteens vigtigste rolle

Den vigtigste rolle for Atletkomiteen er at repræsentere eliteatleterne som en fælles stemme. Atleterne inddrages herved i de vigtigste beslutningsprocesser indenfor eliteidrætten og bidrager dermed til sikringen og udviklingen af dansk eliteidræt til gavn for de danske eliteatleter.  

Gennem tiden har komiteen fået mere indflydelse, da den ikke længere blot har en observatørposition, men i dag har en repræsentant siddende i DIFs bestyrelse på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Desuden udpeger Team Danmarks bestyrelse et medlem af Atletkomiteen.    

Danmarks Atletkomité har desuden i 2022 fået tilknyttet administrative ressourcer og fik i november samme år ansat en projektleder. Dette er sket på baggrund af et ønske om at skabe kontinuitet i og understøttelse af komiteens arbejde.

Aktivkomiteens medlemmer gennem tiden!

2021-2023

 • Asger Fischer Mølgaard, Langrendsløber
 • Rasmus Lund Pedersen, Banecykling
 • Christoffer Shouby Nielsen, Karate
 • Adam Matthiesen, Gymnastik
 • Benjamin Justesen, Cykling
 • Thea Nicolas, Rugby
 • Mads Baulund, Goalball, Parasport
 • Frederik Øhrgaard, Bowling
 • Søren Bobach, Orientering
 • Susanne Ward, Sejlads, udpeget af Team Danmark

2017-2020:

 • Henrik Them, Atletik, Formand
 • Casper Stenderup, Triatlon, Næstformand
 • Asger Fischer Mølgaard, Langrendsløber
 • Kamilla Rytter Juhl, Badminton 
 • Kasper Winther Jørgensen, Roning 
 • Rasmus Quaade, Cykling 
 • Mads Baulund, Goalball, Parasport
 • Frederik Øhrgaard, Bowling
 • Søren Bobach, Orientering
 • Thomas Andersen, Billard
 • Susanne Ward, Sejlads, udpeget af Team Danmark
 • Mads Kruse-Andersen, roning, medlem af EOC’s Athletes Commission frem til oktober 2017.

2015-2016:

 • Susanne Ward, Sejlads, Formand
 • Asger Fischer Mølgaard, Langrendsløber
 • Camilla Andersen, Håndbold
 • Cecilie Mayer, Squash
 • Christian Bundgaard, Svømmer, Parasport
 • Eva Dyrberg, Tennis
 • Henrik Stephansen, Roning
 • Lars Rasmussen, Håndbold
 • Mads Kruse-Andersen, Roning
 • Peter Andreas Andersen, Faldskærmsudspring
 • Tobias Sølver Rehling, amerikansk fodbold

2013-2014:

 • Rasmus Henning, Triatlet, formand
 • Jonas Høgh-Christensen, Sejlads
 • Susanne Ward, Sejlads
 • Henrik Stephansen, Roning
 • Adam Spliid, Kajak
 • Asger Fischer Mølgaard, Langrendsløber
 • Christian Bundgaard, Svømmer, Parasport
 • Cecilie Mayer, Squash
 • Peter Andreas Andersen, Faldskærmsudspring
 • Tobias Sølver Rehling, Amerikansk fodbold
 • Camilla Andersen, Håndbold
 • Mads Kruse-Andersen, Roning

2011-2012:

 • Victor Feddersen, Roning, Formand
 • Poul-Erik Høyer, Badminton
 • Cecilie Mayer, Squash
 • Stephan Mølvig, Roning
 • Rikke M. Rønholt, Atletik
 • Christina Scherwin, Atletik
 • Adam Spliid, Kajak
 • Dorthe Dahl, Orientering 
 • Camilla Andersen, Håndbold, udpeget af team Danmark
 • Mads Kruse-Andersen, Roning, repræsentant i EOC aktiv komite

2009-2010

 • Victor Feddersen, Roning, Formand
 • Poul-Erik Høyer, Badminton
 • Mette Jacobsen, Svømning
 • Cecilie Mayer, Squash
 • Stephan Mølvig, Roning
 • Rikke M. Rønholt, Atletik
 • Christina Scherwin, Atletik
 • Adam Spliid, Kajak
 • Dorthe Dahl, Orientering 
 • Christian Birk, Atletik
 • Camilla Andersen, Håndbold, udpeget af team Danmark
 • Mads Kruse-Andersen, roning, repræsentant i EOC aktiv komite

2006-2008:

 • Victor Feddersen, Roning, Formand
 • Marianne Florman, Håndbold
 • Poul-Erik Høyer, Badminton
 • Mette Jacobsen, Svømning
 • Torben Risgaard Grimmel, Sportsskytte 
 • Berit Puggaard, Svømning
 • Kasper Hvidt, Håndbold
 • Rikke M. Rønholt, Atletik
 • Chris Terkelsen, Orientering
 • Christian Birk, Atletik

2005:

 • Victor Feddersen, Roning, Formand
 • Marianne Florman, Håndbold
 • Poul-Erik Høyer, Badminton
 • Mette Jacobsen, Svømning
 • Torben Risgaard Grimmel, Sportsskytte 
 • Berit Puggaard, Svømning,
 • Kasper Hvidt, Håndbold
 • Rikke M. Rønholt, Atletik
 • Claus Flensborg, Håndbold
 • Chris Terkelsen, Orientering

2004

 • Benny Nielsen, Svømning, Formand
 • Dan Frost, Cykling
 • Berit Puggaard, Svømning,
 • Victor Feddersen, Roning
 • Marianne Florman, Håndbold
 • Yvonne Hansen, Kano og Kajak
 • Bjarne Riis, Cykling

2003:

 • Benny Nielsen, Svømning, Formand
 • Michaela Ward, Sejlads
 • Dan Frost, Cykling,
 • Berit Puggaard, Svømning
 • Victor Feddersen, Roning
 • Marianne Florman, Håndbold
 • Yvonne Hansen, Kano og Kajak
 • Bjarne Riis, cykling, suppleant

2001:

 • Benny Nielsen, Svømning, Formand
 • Berit Puggaard, Svømning
 • Michaela Ward, Sejlsport
 • Victor Feddersen, Roning
 • Jon Holst-Christensen, Badminton
 • Dan Frost, Cykling
 • Marianne Florman, Håndbold
 • Yvonne Hansen, Kano og Kajak, suppleant
 • Bjarne Riis, cykling, suppleant

1997:

 • Benny Nielsen, Svømning, Formand
 • Berit Puggaard, Svømning
 • Dan Frost, Cykling
 • Michaela Ward, Sejlsport
 • Yvonne Hansen, Kano og Kajak

For mere information