DIF Trendforum

Event som motor

Sportsevents kan bidrage til at sætte allerede eksisterende idrætsaktiviteter ind i en ny og anderledes ramme, hvormed eventet kan fungere som afsæt til idrætsudvikling, deltagelse og yderligere synliggørelse af både klassiske idrætter og nye idrætstrends.
Sportsevents kan bidrage til at sætte allerede eksisterende idrætsaktiviteter ind i en ny og anderledes ramme, hvormed eventet kan fungere som afsæt til idrætsudvikling, deltagelse og yderligere synliggørelse af både klassiske idrætter og nye idrætstrends.

Det øgede fokus på idrætten gennem event kan skabe udbredelse og inspirere flere til at afprøve den aktuelle idræt. Muligheden for at prøve sig selv af samt muligheden for selviscenesættelsen som sportsevents rummer, matcher i høj grad tendenser i samfundsudviklingen.

Event - den nye turneringsform

 Mange af DIF's specialforbund har med meget stor succes afholdt store sportsevents, hvor danskerne i høj grad haft mulighed for at prøve sig selv af i nye arenaer. I DIF Trendforum mener vi også, at sådanne sportsevents ikke kun bør betragtes som et rekrutteringsmiddel, men i lige så høj grad som et supplement til de ”klassiske” turneringer og kampe, der ofte udbydes gennem en traditionel sæson i den organiserede idræt. Kort sagt, idrætsevent er en ny og markant platform for idrætsudfoldelser og nye idrætsoplevelser.  

I DIF Trendforum finder vi tendensen omkring de oplevelsesorienterede sports- og idrætsevents meget interessant hvor vi har opstartet et eventnetværk under DIF for specialforbundene. Tag derfor gerne fat i os, hvis du er aktør på eventområdet eller har input samt viden, som du gerne vil bringe spil.